ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

2020 Annual Assessment

מנהיגים וראשי ארגונים בעם היהודי נדרשים לקבל החלטות שמשמעותן עשויה להיות ארוכת טווח, בעידן שבו אי ודאות היא גורם משמעותי המחייב שמירה על גמישות ויכולת לשנות כיוון תוך כדי תנועה. הפסקאות הבאות יתארו שורה של נושאים שבהם עשויות לעלות שאלות לטווח בינוני וארוך המושפעות ממשבר הקורונה, ואת האופן שבו יש להתמודד איתן. כמובן, במסמך זה אנו מתייחסים אך ורק לעניינים שיש להם קשר מובהק לסוגיות של העם היהודי.

הקודם
הבא