ספריית מאמרים / דוחות

הערכה שנתית 2021

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי

ראש פרויקט

שמואל רוזנר

משתתפים

אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הבא