ספריית מאמרים / דוחות

הערכה שנתית 2021

בפרק זה נתייחס, כבכל שנה, למספר מצומצם של אירועים ומגמות הנוגעים לתרבות יהודית דתית ומסורתית בהקשרה התיאולוגי, ההיסטורי והפילוסופי. מטבע הדברים, עצם הבחירה להתמקד באירועים אלה, ולא באחרים, משקפת העדפות והטיות בנוגע ל״מה שחשוב״ בעיני הכותבים – ואיננו סיכום מלא ומפורט של כל מה שארע השנה בזירה זו.

הקודם
הבא