ספריית מאמרים / דוחות

הערכה שנתית 2021

רבי יעקב בן רבי מאיר מרמרו (Ramereau) שבצרפת, המכונה “רבינו תם” (“ויעקב איש תם”) (1100- 1171), הוא דמות שאינה מוכרת לכלל היהודים. אך הוא היה מענקי הרוח שעיצבו את לימוד התורה והפסיקה ההלכתית באלף שנים האחרונות. במפעל ה”תוספות” שהוא ייסד, החייה רבינו תם (שהיה נכדו של רש”י) את הדיאלקטיקה התלמודית ופירש את התלמוד מתוך העלאת סתירות וקושיות ויישובן. ביוגרפיה אינטלקטואלית חדשה מאת הפרופ’ אברהם (רמי) ריינר רבינו תם: פרשנות, הלכה ופולמוס, (הוצאת אוניברסיטת בר אילן) מאיר את מפעלו גם בקביעת הטקסט התלמודי ועיצוב ההלכה. זו הפעם הראשונה שבה נעשה ניסיון לצייר דיוקן אינטלקטואלי שלם של רבנו תם.

הקודם
הבא