הערכה שנתית 2021

  1. הנתונים הועברו על ידי הסוכנות היהודית ועובדו על ידי המכון למדיניות העם היהודי. תודה מיוחדת ליעל רז, מנהלת אגף משימות מיוחדות ושעת חירום.
  2. אתר מפתח התקציב : https://next.obudget.org/i/budget/00045203/2020
  3. הנתונים לקוחים מתקציב המשרד 2013-2021
הקודם
הבא