הערכה שנתית 2021

  1. מדד הפלורליזם 2021, בכתובת זו:
  2. https://jppi.org.il/he/article/index2021/#.YPZzqC0Rrq0
  3. מדד הפלורליזם 2020, המכון למדיניות העם היהודי . https://jppi.org.il/he/article/index2020/#.YE92Ki0Rrq0
  4. ראו: יחסי יהודים וערבים בישראל בין עימות להכלה, דוד קורן, מכון ירושלים לאסטרטגיה ובטחון, מאי 2021.
  5. מחקר המכון למחקרי בטחון לאומי, יוני 2021, בביצוע ציפי ישראלי.
  6. סקר המכון לדמוקרטיה, מאי 2021, בביצוע תמר הרמן ואור ענבי.
הקודם
הבא