ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2022

המלצות עיקריות לממשלה

  1. יש להעמיק את הדיאלוג עם יהודים תומכי המפלגה הדמוקרטית כדי לרתום אותם לסייע בקידום עמדות ישראל בסוגית איראן
  2. הקהילות בתפוצות (בסיוע ישראל) צריכות לתעדף כלכלית, חברתית ומוסדית פרוייקטים של חינוך יהודי משמעותי
  3. יש לעודד את הפילנתרופיה של ישראלים,  הן יחידים והן מוסדות, מתוך הדגשת הערך היהודי של נתינה כמקובל בקהילות העולם
  4. יש לגבש מענה חברתי ופוליטי מכיל לעלייה צפויה בשיעור הישראלים השייכים לקבוצת הרוב היהודית אך אינם מוכרים כיהודים
  5. המשך צמיחה מהירה של הקהילה החרדית מחייב התייחסות פנים וחוץ מגזרית להשלכות הכלכליות-חברתיות של מגמה זו
הקודם
הבא