ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2022

א. המדד לדמוגרפיה וסטטיסטיקה של היהודים, המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים
ב. הבנק העולמי, תמ"ג לנפש בהתבסס על שווי כוח הקנייה
ג. מדד משולב של בריאות הציבור, רמת השכלה ורמת הכנסה ריאלית.
ד. השנתון הסטטיסטי לישראל 2021, 2.55
ה. כולל ארץ לא ידועה
ו. כולל תורכיה

הקודם
הבא