ספריית מאמרים / ניירות עמדה

עלייתה של סין, היריבות מצד ארה"ב, וההשלכות על ישראל

1 אין הסכמה כללית לגבי הגדרתה של "מעצמת-על", וכך גם לגבי השאלה האם סין כבר הגיעה למעמד של מעצמת-על. עוצמתה של ארצות הברית היא בת ממד שונה לחלוטין מזה של כל מדינה מערבית אחרת, של יפאן או של רוסיה. ארצות הברית היא מעצמת-על. הואיל וסין רוצה להגיע לשוויון עם ארצות הברית, ניתן לראותה בתור מי ששואפת להיות מעצמת-על.
2 רוב הנתונים הבאים נלקחו מ- China and the world – inside the dynamics of a changing relationship, McKinsey Global Institute, July 2019.
3 OECD Economic Policy Papers 03: Looking to 2060: Long-term global growth prospects – A going for growth report, OECD, November 2012, 22.
4 https://chinadigitaltimes.net/2020/02/netizens-demand-free-speech-after-death-of-disciplined-wuhan-doctor/
5 English edition New York: CN Times Books Inc. 2010.
6 Paperback, New York: St.Martins Griffin, 2016
7 Jonathan D.T. Ward, China’s Vision of Victory – And Why America Must Win, Atlas Publishing: Washington-New York, 2019.
8 ממשלת סין יכולה לאסור את פרסומם של ספרים בלתי-רצויים ולפעמים נוהגת כך, איך היא לא עשתה זאת במקרים אלה. למימשל האמריקני אין סמכויות דומות.
9 המונח "דרך המשי" הוא המצאה מערבית (קרוב לוודאי גרמנית) מסוף המאה ה-19. הוא נתקבל על ידי הסינים וגם על ידי כל האחרים.
10 בסין, קניין רוחני נחשב לתשומה המוכנסת לתוך התפוקה, לא להישג מדעי.
11 ההתערבות הצבאית הרצינית היחידה מצד ארה"ב היתה השתתפותם של נחתים אמריקניים בכוח ההתערבות המערבי שדיכא את "מרד הבוקסרים" של 1900-01, תנועה אנטי-מערבית ואנטי-נוצרית אלימה.
12 Cella-Margaretha-Girardet, Juedische Maezene fuer die Preussischen Museen zu Berlin, Engelsbach: Frankfurt-Washington, 1997, 101.
13 Chronology of United States – China Relations 1784 -2000, Office of the Historian, Department of State, United States of America. history.state.gov/countries/issues/china-us relations.
14 Barbara W.Tuchman, Stilwell and the American Experience in China 1911-45, New York: Bantam Books, 1971, 678.
15 תודתי על הסיוע מצד סטיבן פופר, פרופסור למדיניות מדע וטכנולוגיה, תאגיד ראנד, ופרופ' (בגמלאות) רון אטלס, אוניברסיטת לואיוויל, קנטאקי, שבמשך שנים רבות היה מעורב במדיניות המדע והטכנולוגיה של המימשל הפדרלי.
16 בשנת 2016 אסרה סין על קיום טקסים דתיים ציבוריים של קהילה סינית קטנה בקאיפנג, הטוענת כי יש לה שורשים יהודיים. חברי הקהילה נשענו במשך עשרות שנים על סיוע רוחני וכספי מצידם של יהודים אמריקנים, ויתכן שזה מה שחתם את גורלם. הם קורבנות חפים מפשע של מהלך כללי נגד אמונות זרות. השגרירות הישראלית ורבני חב"ד בסין אינם מכירים בקהילה זו.
17 הואיל והמסמכים הרלבנטיים עדיין נמצאים תחת סיווג ביטחוני בכל שלוש המדינות הנוגעות בעבר, אין זה ידוע מי שילם את מחירה של אותה עיסקה, הנאמד בכ-3.5 מיליארד דולר. מקור: פרופ' יצחק שיחור.
18 Mosaic Magazine, 15.11. 2018
19 Mosaic Magazine, 12.11.2018
20 Times of Israel, 21.3.2019
21 Ynet news com, 22.1.2019 עדי פיק, "כלכליסט"
22 US-China-Israel Triangle: Assessing Chinese Media Coverage – Insights from A.B.Pevsner”, The Diplomat – Trans-Pacific View, 11.2.2019
23 SCMP, 23.1.2019
24 SCMP, 29.1.2019
25 Mosaic Magazine, 19.11.2018
26 Carice Witte in “Sam Chester, Experts downplay impact…”, op.cit
27 The Jerusalem Post, 31.1.2019
28 China, Israel and the United States: Triangular Pressures”, The Jewish People Policy Institute (JPPI), 3.1.2019, jppi.org.il.
29 The Jerusalem Post, 8.2.2019
30 Yonah Jeremy Bob, “China wins Haifa Port as fight is on”, The Jerusalem Post, 11.12.2019.
31 Efraim Chalamish, “The Israel-China debate”, The Jerusalem Post, 22.1.2019
כתב (בתרגום חופשי): "כבר מזמן מורגש הצורך להתאים את המשטר הרגולטורי הישראלי להשקעות סיניות גדלות והולכות ולתעשיות גלובליות חדשות כמו אינטליגנציה מלאכותית ו"ביג דאטה". ממשלת ישראל לא פיתחה מדיניות מקיפה להשקעות זרות, הכוללת הגדרה של "ביטחון לאומי" או של "אינטרס לאומי".
32 Eytan Halon, “Hong Kong billionaire: Only US can be Israel’s friend in trade war”, The Jerusalem Post, 3.12.2019.
33 הנתונים לקוחים ממכון היצוא הישראלי. ראו:
https://www.export.gov.il/api//Media/Default/Files/Economy/Snapshots_2019/China.pdf, and https://www. export.gov.il/api//Media/Default/Files/Economy/Snapshots_2019/USA.pdf
34 Yossi Mekelberg, “China and Israel: evolving relations in the shadow of trade wars”, Castlereagh Associates, 20. September 2019.
35 Eanna Kelly, “Israel sets out to become the next major artificial intelligence player”, Science/Business, 2 July 2019
36 Yitzhak Shichor, “My Heart is in the West and I am at the End of the East: Changing Israeli Perceptions of Asia”. The World Facing Israel – Israel Facing the World, ed. Alfred Wittstock, Berlin: Frank & Timme, 2011, 242-257.
37 Yulia Egorova, Jews and India: Perceptions and Image. New York: Routledge, 2006, 51.
38 Shira Efron et al., The Evolving Israel-China Relationship, Rand Corporation: Santa Monica, California, 2019

הקודם