ספריית מאמרים / ניירות עמדה

עלייתה של סין, היריבות מצד ארה"ב, וההשלכות על ישראל

פנימיים:

 • תיאום יעיל של מכלול המדינויות הנוגעות לסין. יש להקים במשרד ראש הממשלה מנגנון תיאום שבו ישתתפו משרדי הממשלה הרלבנטיים, נציגי סחר, והאוניברסיטאות. משמעות הדבר היא קביעת סדרי עדיפות. מה ישראל רוצה ולמה היא זקוקה מסין?
 • חיזוק הגוף שהוקם כדי לבחון הצעות להשקעות זרות. מתן סמכות החלטה לגוף זה.
 • עידוד הכשרה והעסקה של מומחים לסין (היסטוריה, פוליטיקה של סין, יחסי סין – ארה"ב). שילוב המומחים במשרד ראש הממשלה, בממשלה, בארגונים לא ממשלתיים, במגזר העסקי, באקדמיה ובמיוחד באמצעי התקשורת.
 • הגברת הדיאלוג עם מדינות אחרות אשר נתונות ללחץ דומה (ביחס לסין) מצד ארה"ב. בנובמבר 2019 הזהיר הנרי קיסינג'ר כי המערכה הגלובלית שארה"ב מנהלת במגמה להגביל את סין עלולה להסתיים בבידודה של אמריקה. תוצאה כזו תחליש גם את ישראל. יש להתחיל בדו-שיח ובחילופי מידע סדירים, במיוחד עם מדינות אירופיות שגם הן נתונות תחת לחץ מצד ארה"ב.
 • אומדן נזקים כלכליים. הכנת אומדן של ההפסדים הכלכליים הצפויים לישראל משום שנכפה עליה להגביל את הסחר עם סין ואת ההשקעות שמקורן בסין.
 • ערוצי תקשורת אלטרנטיביים. בעבר, מגעים של מנהיגים יהודים-אמריקנים עם סין סייעו לישראל. יש להשתמש בערוצי התקשורת הקיימים עם יהדות ארה"ב – אם הדבר טרם נעשה – כדי לספק מידע ולקיים דיון עם יהודי ארה"ב אודות הדילמות הקשורות ביחסים עם סין.

חיצוניים – ארצות הברית:

 • חיזוק הדיאלוג עם ארה"ב בנושא סין. נחוץ לקיים באופן סדיר דיאלוג ישראלי-אמריקני בנושא סין. יש להרגיע את ארה"ב ולהבטיח לה כי ישראל מבינה היטב את חששותיה, וכי היא יודעת כיצד להגן על ביטחונה.
 • מסלקה פדרלית מרכזית. להציע לארה"ב ליצור "מסלקה" פדרלית מרכזית, על מנת להסכים על המדיניות האמריקנית בקשר ליחסי סין – ישראל. זה ישלים את המנגנון הישראלי המוצע לתיאום המדיניות הישראלית כלפי סין. לא תמיד ברור לישראל מה רוצה ארצות הברית. קרוב לוודאי שגם לאמריקנים לא תמיד ברור מה הם רוצים. ישראל זקוקה ליתר בהירות.
 • סיוע אמריקני אקדמי בלימודי סין. לקדם בברכה סיוע אמריקני לחיזוק הבסיס האקדמי הרופף של לימודי סין בישראל. דו"ח של תאגיד ראנד על מערכת היחסים סין – ישראל39 מדגיש חסרון זה ומציע שארה"ב תסייע להתגבר עליו.
 • הבהרת מכלול האינטרסים הישראלים ביחס לסין. להסביר כי האינטרס של ישראל בסין מאז ומתמיד היה יותר ממסחרי גרידא. זהו חלק מהאסטרטגיות לטווח ארוך של ישראל, ומרצונה לבנות לעצמה תמיכה במדינות חשובות הגובלות בעולם המוסלמי. אין זה מתנגש עם יעדי המדיניות של ארה"ב במזרח התיכון – ההפך הוא הנכון.
 • בחינת אפשרות לתיווך ישראלי יהודי. לבדוק עם ארה"ב הפצרות חוזרות ונשנות מצד הסינים לפיהן ישראל, או העם היהודי, עשויים למלא תפקיד של מיתון והרגעה במתיחויות הנוכחיות, או לסייע למערב להבין את סין. יש סינים המאמינים כי סבלות העבר של סינים ויהודים יוצרים קירבה, ואילו לאחרים יש אמונה בלתי-מציאותית בעוצמתם של ישראל או של היהודים. ואולם, "להיתפס כחזק פירושו להיות חזק" (מיוחס לפרנסיס בייקון).

חיצוניים – סין:

 • חיזוק הדיאלוג ישראל – סין. מקבלי ההחלטות בסין מעוניינים כיום לדון על המזרח התיכון עם מקצוענים ישראלים. התמחותה של ישראל זוכה להערכה רבה, והסינים יודעים שיש להם הרבה ללמוד בתחום זה. יש לחקור כיצד ליזום ולבנות דיאלוגים כאלה, ולתמוך בארגונים הבלתי-ממשלתיים בישראל שכבר עתה מעורבים בתחום.
 • דרישת "הדדיות" מסין. לבקש מסין יותר "הדדיות" ביחסים הכלכליים והמדיניים שלה עם ישראל. הדדיות היא מושג חשוב ביותר בפילוסופיה של קונפוציוס, ונחשבת לבסיס המוסרי ליחסי אנוש. אם סין רוצה משהו – עליה לתת משהו.
 • השפעה בנושא האיראני. לבדוק האם יוכלו ישראל וסעודיה להשפיע על מדיניותה של סין כלפי איראן, אם הן ישתפו פעולה בנושא זה.
 • מעבר לכך, יש להזהיר את סין כי במדיניותה ביחס לאיראן טמון פוטנציאל של הסלמת המתיחות בין ישראל ואיראן, כולל סכנה של עימות ישיר, שיזיק לאינטרסים סיניים.
הקודם
הבא