אנטישמיות ודה-לגיטימציה

קמפיין הדה-לגיטימציה הבין לאומי נגד ישראל

בפרוס מאה שנה להצהרת בלפור, כשבעים שנה להחלטת האו”ם בדבר חלוקת ארץ ישראל והקמת מדינת ישראל וחמישים שנה למלחמת ששת הימים – לגיטימיות הרעיון הציוני עודנה נתונה להתקפה קשה, ובמיוחד בהקשר של הסכסוך הלא פתור עם הפלסטינים. על ישראל והעם היהודי לראות התקפה זו כאיום אסטרטגי ארוך טווח ולהתייצב מול איום זה עם אסטרטגיה סדורה ועם כלים הולמים, כפי שעשו, והצליחו, מול גלי ההתקפה הקודמים על התגלמות הרעיון הציוני – הצבאיים, הטרוריסטיים, הכלכליים, הפוליטיים והתרבותיים.

הקודם