אנטישמיות ודה-לגיטימציה

קמפיין הדה-לגיטימציה הבין לאומי נגד ישראל

מסמך זה הינו מבט-על אינטגרטיבי בנושא מסע הדה-לגיטימציה הבינלאומי נגד מדינת ישראל. המסמך מזהה דינמיקה שלילית בממשק שבין הפגיעה בדימויה הכללי של ישראל עד כדי השחרתה, לבין שלילת הלגיטימיות שלה כמדינת הלאום של העם היהודי. חרף הקירבה בין מעגלים אלה, אין הם זהים, ומכאן נובע הצורך להפריד ככל הניתן ביניהם ולפתח לכל אחד מהם אסטרטגיה וכלים ייחודיים אל מול קהלי יעד שונים.

אף כי מסע הדה-לגיטימציה לא הצליח ליצור אפקט אסטרטגי על ישראל והעם היהודי, הוא גרם להרעלת האווירה סביב ישראל במחוזות מסוימים במערב ומעבר לו, ועוד ידו נטויה. מסמך זה ממליץ להתייחס אליו כאל איום אסטרטגי ארוך טווח, בעיקר במצב של היעדר פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני – הדלק המזין העיקרי של מסע זה – ולהיערך בהתאם במסגרת אסטרטגיה סדורה. המסמך מציע לממשלת ישראל ולארגונים היהודיים בתפוצות קווים מנחים לאסטרטגיה כזו.

הקודם
הבא