אנטישמיות ודה-לגיטימציה

קמפיין הדה-לגיטימציה הבין לאומי נגד ישראל

מסמך אינטגרטיבי זה המתאר ומגדיר מדיניות אסטרטגית מבוסס על פרויקט מקיף של המכון למדיניות העם היהודי, שנמשך כשבע שנים, בנושא המערכה הבינלאומית לדה-לגיטימציה של ישראל. יוזמה זו נוהלה על ידי תא”ל (מיל’) מיכאל הרצוג, עמית בכיר במכון החתום על המסמך.

המכון למדיניות העם היהודי היה חלוץ בזיהוי איום זה ובמאבק בו באמצעות תכנון מדיניות מבוססת-פעולה. תא”ל (מיל’) הרצוג תרם את ניסיונו הרחב כמי שהיה ראש התכנון האסטרטגי בצה”ל וכיהן כראש המטה המדיני-ביטחוני לארבעה שרי ביטחון. הרצוג מתייחס למערכת הדה-לגיטימציה נגד ישראל כאל איום חמור וארוך-טווח על מדינת ישראל ועל העם היהודי. המכון למדיניות העם היהודי מאמין כי ניתן להילחם באיום זה בצורה יעילה על ידי גיבוש אסטרטגיה קוהרנטית ושימוש באמצעים הולמים, כמותווה במסמך זה.

בסקירה הכללית שבפתח המסמך, השגריר דניס רוס, יו”ר-שותף של מועצת המנהלים והמועצה המקצועית המנחה של המכון, בוחן את הנושא מפרספקטיבה היסטורית, ומזכיר לנו את היוזמות הרבות לחרם ולמשיכת השקעות שהופנו נגד ישראל מאז הקמתה. הוא מדגיש את ייחודה של המלחמה הנוכחית למען הלגיטימיות של ישראל. השגריר רוס תורם למאמץ זה את הידע הרחב שלו כאחד ממתכנני המדיניות הבולטים בהיסטוריה הגיאופוליטית בעשורים האחרונים. הניסיון שאותו רכש כאחד האישים המוכרים ביותר בתחום, המופיע תכופות בתקשורת הבינלאומית, מרצה בפני סטודנטים ומשוחח עם פרופסורים בקולג’ים ובאוניברסיטאות, משתקף גם הוא היטב בניתוח שלו. עצתו והערכותיו מבוקשות באופן קבוע ע”י פוליטיקאים, מנהיגים, מנהלי ארגונים, מקבלי החלטות ומובילי דעת קהל.

המכון החל עבודה זו בקביעת הקריטריונים לאבחנה בין ביקורת לגיטימית לבין הכחשת זכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית. הפרויקט המקיף מורכב מקרוב ל-20 ניירות המטפלים במגוון רחב של תחומים ובהם: ביטחון, דיפלומטיה, כלכלה, דת, משפט בינלאומי, תקשורת, אינטרנט ורשתות חברתיות, קמפוסים, בסיסים אינטלקטואליים ופילוסופיים, אירופה כערש התופעה האנטי-ישראלית, השתתפותם של יהודים וארגונים יהודיים בפעילות הדה-לגיטימציה ובלחימה בה, ועוד.

בישיבתה של ממשלת ישראל ב-23 ביוני 2013 הציג המכון למדיניות העם היהודי לראש הממשלה נתניהו ולשרי הממשלה את המלצת המדיניות לפיה יש לעשות מאמץ מאוחד ומתואם, תחת הנהגתו של המשרד לעניינים אסטרטגיים, למאבק בתופעת הדה-לגיטימציה הנוכחית. את ההשראה למאמץ זה סיפק השותף הבכיר במכון נתן (נייתי) קירש, המגלם באישיותו מחויבות מוחלטת לעם היהודי ואשר השקיע משאבים גדולים בישראל, הן כאיש-עסקים והן כנדבן. קירש הבין מלכתחילה שריכוז המאמץ ללוחמה בדה-לגיטימציה תחת קורת גג אחת הוא קריטי להצלחה.

ההמלצה אומצה ויושמה. בהודעת הממשלה שפורסמה ע”י מזכיר הממשלה מיד לאחר הצגת ההמלצה ע”י המכון צוטט ראש הממשלה כדלהלן:

דה-לגיטימציה היא תופעה חמורה מאוד. זוהי רשת של הסתה נגד ישראל והעם היהודי, שמגמתה לפגוע בקיומה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ובזכותה להגן על עצמה מפני אויביה. לצערנו, זהו גל שהתעצם בשנים האחרונות. זה זמן רב שנעשים מאמצים, הן ע”י ממשלת ישראל וארגונים בישראל והן מסביב לעולם להיאבק בתופעה זו. ואולם, על מנת להשיג תוצאה אופטימלית, יש לשפר את התיאום בין הגופים הפעילים השונים באמצעות תוכנית פעולה מקיפה.

ברצוני להודות למכון למדיניות העם היהודי ולראשיו, סטיוארט אייזנסטט, דניס רוס ואבינועם בר-יוסף, על תרומתם המסועפת והברוכה בנושא זה. לאור הנתונים שהוצגו על ידם:

הטלתי על המשרד לעניינים אסטרטגיים את האחריות הכוללת למאבק נגד דה-לגיטימציה, כולל תיאום המאמצים עם ארגונים בישראל וברחבי העולם לטיפול בתופעה זו המכוונת נגד מדינת ישראל ונגד העם היהודי. במסגרת אחריותו, המשרד לעניינים אסטרטגיים יתאם סגל מקצועי למאבק נגד דה-לגיטימציה. אנו נדאג לכך שלרשות המשרד יעמדו הסמכויות והכלים הנחוצים לביצוע שליחות חשובה זו. המשרד לעניינים אסטרטגיים יהיה אחראי לפיתוח אסטרטגיה ודרכים ללחימה בדה-לגיטימציה ויפעל ליישומם.

החלטת ממשלה זו מבליטה את השפעתו של המכון למדיניות העם היהודי כגוף חשיבה ("think tank") מקצועי הממוקם בין האקדמיה לבין מקבלי ההחלטות.

ברצוני להודות לשני יושבי-הראש של חבר הנאמנים של המכון, דניס רוס וסטיוארט אייזנסטט, על הובלתם והנחייתם; לחבר מועצת המנהלים פרופ' ארווין קוטלר שהיה מהראשונים להבין את משמעות האיום, ואשר חיבר את נייר ההתרעה הראשון של המכון תחת הכותרת "האנטישמיות החדשה". במידה ניכרת, נייר זה שימש כנקודת מוצא לפרויקט. תודות מיוחדות נתונות למיכאל הרצוג על ניהול הפרויקט המורכב; וכן לד"ר שלמה פישר שכתב את הפרקים על הזירה היהודית, לד"ר דב מימון על מחקרו בנושא התופעה האירופית, לאל"מ (מיל.) עו"ד דניאל רייזנר ולאריאל קנדל, על תרומתם בתחום המשפטי. כן ברצוני להודות לדן פפרמן על סיועו במאמץ זה.

אני משוכנע כי מסמך זה יספק מידע והנחיה למאבק המאוחד המתמשך, בישראל ובתפוצות, נגד תומכי ה-BDS, החותרים לפגוע במדינה היהודית, להטיל דופי במשטרה הדמוקרטי התוסס ולהחליש את הקשרים הסינרגטיים בינה לבין יהודי התפוצות.

הקודם
הבא