ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

70 שנה ליחסי ישראל-תפוצות: הדור הבא

יש למקד את הדיאלוג ישראל-תפוצות בחיזוק אינטרסים משותפים, הקמת פרויקטים משותפים, וזיהוי מצע תרבותי משותף ורלבנטי. שיח המתמקד בהתרחקות מביא כשלעצמו להתרחקות.

על המנהיגים בישראל ובתפוצות מוטלת החובה לנהל עימותים ביניהם בצורה מבוקרת, ותוך הימנעות מביטויים שמחריפים תחושות של ניכור בתפוצות ובישראל. ראוי שהתנהלות כזאת תהיה בסיס להשתתפות פעילה בדיאלוג משמעותי בין ישראל לתפוצות.

יש ליזום מפגשים ודיאלוג בין קבוצות של יהודים מזרמים שונים ובעלי עמדות שונות. ״יהודים ליברלים מניו יורק עם ליכודניקים מראשון ומתנחלים משילה (להבדיל מ״ליברלים מניו יורק עם ליברלים מתל אביב, ואורתודוכסים מבורו פארק עם מתנחלים מקרית ארבע״).

הקודם
הבא