ספריית מאמרים / כינוס 2017

שינויים במערב שעשויים להשפיע על ישראל והעם היהודי

אוכלוסיית ישראל גדלה באופן עקבי. לאחרונה היא הפכה להיות הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם. עד אמצע המאה ה-21 רוב יהודי העולם, כלומר למעלה ממחצית היהודים, יתגוררו בישראל. תוך כדי הגידול הדמוגרפי משתנה גם ההרכב של האוכלוסייה היהודית בישראל. רוב היהודים הם ילידי הארץ. המשמעות הנובעת מכך היא שהם גדלים בסביבה משותפת, לומדים במערכת החינוך הישראלית, חלה עליהם חובת השירות הצבאי, והם חשופים לאורך מחזור החיים שלהם לתמורות התרבותיות, החברתיות, והפוליטיות של המדינה. בה בעת, משתנה הרכב האוכלוסייה לפי רמת הדתיות. מתחזק חלקם של החרדים והדתיים לעומת היחלשות בעיקר של המרכז המסורתי וקצת של החילונים. (לשם השוואה: התפוצה היהודית מתאפיינת במידה רבה של יציבות דמוגרפית עם נטייה קלה לצמצום בגלל פריון נמוך ותהליכי הזדקנות. בארה"ב, כמו בישראל, מתחזק משקלם של החרדים בכלל האוכלוסייה היהודית. יהדות התפוצה מתאפיינת בשיעורים גבוהים של נישואים מעורבים. אלו מרחיקים את היהודים מקשר עם מוסדות יהודים ומביטויים יהודיים בספירה האישית והמשפחתית. מן הצד השני, נישואים מעורבים מגדילים את המעגלים הלא-יהודים שיש להם היכרות עם מישהו שהוא יהודי ודרכו היכרות עם היהדות ועם ישראל).

השלכות על האופן בו המערב רואה את ישראל והעם היהודי

  • המערב מתעניין בעיקר בסוגיית היחס הדמוגרפי בין יהודים לבין לא-יהודים באזור שבין הים התיכון לנהר הירדן. כלומר, במשמעות של המשך השליטה הישראלית ביו"ש, ואולי החלטות ישראליות עתידיות על סיפוח שטחים או חלק משטחים אלו, ובהשפעתם על אופייה היהודי והדמוקרטי של ישראל.
  • התעניינות פחותה, ועם זאת לא מבוטלת, יש בשינויים בשיווי המשקל בין מגזרים שונים בחברה הישראלית. באופן מיוחד, ישנה התבוננות על הגידול בחלקו של הציבור הדתי והחרדי עקב נטייתו בדרך כלל של ציבור זה לעמדות פוליטיות ימניות. זאת ועוד, בהינתן אי-ההפרדה בין הדת לבין המדינה, ציבורים אלו שואפים לחזק את האופי הדתי של הפרהסיה הישראלית, מה שעשוי להיתפס באופן מסויג על-ידי חלקים ניכרים במערב הליברלי.
  • מוקד דמוגרפי נוסף המושך תשומת לב במערב כרוך בהשפעת העולים מברה"מ לשעבר על החברה והפוליטיקה הישראלית. מצד אחד, גל הגירה גדול זה מיתן מאוד תהליכים של ערעור הרוב היהודי. מן הצד השני, העולים נתפסים כקבוצה עם זיקות פוליטיות ימניות. כמו כן, כתפוצה רוסית הם משפיעים ויכולים להדק את מערכת היחסים הפוליטית בין ישראל לבין רוסיה.
הקודם
הבא