ספריית מאמרים / כינוס 2017

שינויים במערב שעשויים להשפיע על ישראל והעם היהודי

שינויים במערב שעשויים להשפיע על עתיד ישראל והעם היהודי

קטגוריה

השפעות אפשריות על ישראל והעם היהודי

המלצות מדיניות

ערעור על הַסֵֶּדר הפנים-מדינתי הקיים במערב

ערעור על הסדר העולמי הקיים

שינויים בישראל העשויים להשפיע על יחסו של המערב כלפי ישראל והעם היהודי

קטגוריה

השפעות אפשריות על על יחסו של המערב כלפי ישראל והעם היהודי

המלצות מדיניות

התחזקות הימין והלאומיות הדתית בישראל

התחזקות מאפייני היהודיוּת של ישראל

שינויים במעמדה ועוצמתה האסטרטגית של ישראל

שינויים דמוגרפיים

הקודם
הבא