ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

זו השנה השנייה ברציפות שבה אנו משתמשים באותה שאלה בנושא תהליך השלום הישראלי-פלסטיני, על מנת לקבל מושג אודות הנטיות הפוליטיות של משתתפי הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי. השאלה – “האם אתם חושבים שממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ כן להביא לפתרון של שלום עם הפלסטינים?" – מוצגת בכמה סקרים נוספים. בכך, היא מאפשרת לנו להציג כיצד התשובות של משתתפי הדיאלוג משתנות משנה לשנה, אך גם להשוות את ההרכב של משתתפי הדיאלוג להרכבים של קבוצות יהודיות בסקרים אחרים.

ראו תחילה את התשובות של משתתפי הדיאלוג השנה:

האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ אמיתי להביא להסדר שלום עם הפלסטינים?

האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ אמיתי להביא להסדר שלום עם הפלסטינים?

ולהלן, גרף המשווה את שני הסקרים של הדיאלוג לשלושה סקרים אחרים: האחד של מכון פיו על יהודי ארה"ב (מ-2013), השני של 252The Jewish Journal על יהודי ארה"ב (מ-2015), והשלישי של 253Youth to Israel Adventure (משנת 2014). כמובן שסקרים אלה אינם באמת בני השוואה מבחינה מדעית. הסקר של המכון למדיניות העם היהודי כולל משתתפים מכל העולם, הסקרים של מכון פיו ושל הג'ואיש ג'ורנל הם ייצוג סטטיסטי של יהדות ארה"ב, ואילו בוגרי Y2I מהווים קבוצה ספציפית מאוד. בנוסף, הסקרים נערכו בשנים שונות, והנסיבות הנוגעות לנושא הישראלי-פלסטיני אינן זהות בכל שנה. בכל זאת, ראוי לציין שהתוצאה (למעט במקרה של Y2I) אינה שונה באופן דרמטי בכל הסקרים הללו. דומה שמרבית היהודים מטילים ספק האם מאמציה של ישראל כנים. כפי שניתן לראות, העובדה שהדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי כלל אנשים המחוברים מאוד לישראל ושביקרו בה פעמים רבות, ובנוסף, שההרכב כלל קבוצה של ישראלים, אינה הופכת אותם לפחות ספקניים באשר למאמציה של מדינת ישראל להשיג הסכם שלום.

האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ אמיתי להביא להסדר שלום עם הפלסטינים?

הקודם
הבא