ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

המספר הכולל של משתתפים ושל קבוצות דיון של המכון:

קבוצות: 49

משתתפים: 715

מספר הקבוצות שקיימו סמינרים בהנחיית המכון: 35

מספר הקבוצות שקיימו סמינרים בהנחיה מקומית: 14

מספר המשתתפים בסמינרים של הדיאלוג, על פי חלוקה גיאוגרפית:

מספר המשתתפים

מקום

435

צפון אמריקה

92

ברזיל

83

אוסטרליה

65

ישראל

22

בריטניה

התפלגות מגדרית:

גברים: 51%

נשים: 49%

(התפלגות גברים \ נשים בארה"ב: 52% \ 48%)251

הרכב דתי (ארה"ב בלבד): השוואה בין משתתפי דיאלוג המכון למדיניות העם היהודי לאוכלוסייה היהודית (על פי פיו)

פיו
(
ארה"ב בלבד)

דיאלוג 2015
(ארה"ב בלבד)

דיאלוג 2016
(
ארה"ב בלבד)

 

35%

20%

33%

רפורמי

18%

42%

38%

קונסרבטיבי

10%

12%

15%

אורתודוקסי

36%

16%

13%

אחר

ביקורים בישראל: השוואה בין משתתפי הדיאלוג לנתונים על האוכלוסייה היהודית בארה"ב (מתוך פיו)

פיו (ארה"ב בלבד)

דיאלוג 2016

 

43%

96%

ביקרו בישראל

23%

87%

ביקרו בישראל מספר פעמים

גיל

דיאלוג 2015 (כולם)

דיאלוג 2016 (כולם)

פיו (ארה"ב)

דיאלוג 2016 (ארה"ב)

 

27%

28%

20%

17%

18-29

21%

25%

28%

29%

30-49

25%

28%

27%

32%

50-64

19%

19%

24%

22%

65+

הקודם
הבא