ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

שאלון לסמינרים של המכון למדיניות העם היהודי

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה
אנא הקדישו 5-7 דקות למענה על 10 השאלות הבאות. בכל שאלה, אנא הקיפו בעיגול תשובה אחת הקרובה ביותר לעמדתכם האישית (השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לשני המינים).

1. מהם המרכיבים העיקריים של ״יהודיות״?
(דרגו כל קטגוריה בסולם מ-1 עד 5, כאשר 1 הוא “כלל לא" ו-5 הוא “מאוד").

תרבות

1

2

3

4

5

מוצא

1

2

3

4

5

דת

1

2

3

4

5

עמיוּת

1

2

3

4

5

———————-
2. מיהו יהודי?
א. מי שמחליט שהוא יהודי.
ב. מי שנולד להורה יהודי, או שהתגייר.
ג. מי שנולד לאם יהודיה, או שהתגייר.
ד. מי שחי חיים יהודיים פעילים.

3. אם יש צורך במישהו שיקבע מי יהודי, מי זה צריך להיות?
א. רק האדם עצמו.
ב. הקהילה היהודית שאליה האדם משתייך.
ג. זה עניין להחלטה של רבנים.
ד. מדינת ישראל.

4. מה מהותי בלהיות יהודי?
(דרגו כל קטגוריה בסולם מ-1 עד 5, כאשר 1 הוא “כלל לא" ו-5 הוא “מאוד").

קיום מצוות התורה

1

2

3

4

5

תיקון עולם

1

2

3

4

5

לימוד טקסטים, היסטוריה ותרבות יהודית

1

2

3

4

5

דאגה ואחריות ליהודים אחרים ולישראל

1

2

3

4

5

להיות חלק מקבוצה משמעותית

1

2

3

4

5

————–
5. האם צריך לשאוף להבנה רחבה המקובלת על הכלל בשאלת מיהו יהודי?
א. אין צורך – טוב שיש מגוון אפשרויות.
ב. כן – יש צורך בכך, כי אחרת היהודים לא יהיו “עַם".
ג. רק מדינת ישראל זקוקה להגדרה כזו.
ד. דרושות הגדרות נפרדות לישראל וליהדות התפוצות.

6. על פי החוק הישראלי, לכל יהודי הזכות להתיישב בישראל. איך הייתם מציעים לישראל להגדיר יהודי למטרה זו?
א. מי שמחליט שהוא יהודי.
ב. מי שהקהילה המקומית מכירה בו כיהודי.
ג. מי שנולד להורה יהודי, או התגייר.
ד. מי שיש לו רקע משפחתי יהודי.
ה. מי שנולד לאם יהודיה, או שעבר גיור על ידי רב אורתודוקסי.
ו. מי שחי חיים יהודיים פעילים.

7. באיזו מידה אתם מסכימים/לא מסכימים עם האמירות הבאות:

 

מסכים בהחלט

מסכים חלקית

לא מסכים חלקית

בהחלט לא מסכים

נישואים מעורבים יכולים להיות תופעה מבורכת לעתיד היהדות

 

 

 

 

גיור עלידי רב רפורמי הוא גיור לגיטימי

 

 

 

 

הקהילה היהודית צריכה לעודד יהודים להינשא ליהודים אחרים

 

 

 

 

שום מדינה, כולל ישראל, לא צריכה להחליט מיהו יהודי

 

 

 

 

ההגדרה של ישראל ל"יהודי" היא עלבון ליהדות התפוצות

 

 

 

 

————————-
8. בחשיבה על יחסי ישראל-התפוצות, האם אתם מאמינים באופן כללי כי:
א. ישראל צריכה להחליט מי נחשב כיהודי בישראל בלי קשר לעמדות היהודים
החיים בתפוצות.
ב. ישראל צריכה להתחשב בעמדות של יהודים בתפוצות, כי ההגדרה הרשמית
שלה עשויה להשפיע על חייהם.
ג. ישראל צריכה להתחשב בעמדות של יהודים בתפוצות, כי האחריות על הגדרת
המסגרת של היהודיוּת נתונה בידי כלל היהודים, ולא רק יהודים בישראל.
ד. ישראל צריכה להתחשב בעמדות של יהודים אחרים אם היא רוצה שיהודים
אחרים ימשיכו להיות מחוברים אליה ולתמוך בה.

9. אנא השיבו בלא יותר ממשפט אחד: מהו לדעתכם הערך היהודי החשוב ביותר?

10. בנושא אחר: האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ אמיתי להביא להסדר שלום עם הפלסטינים?
א. כן, ישראל עושה מאמץ אמיתי.
ב. לא, ישראל אינה עושה מאמץ אמיתי.

אנא השיבו על שאלות הרקע הבאות:

ארץ _______________ גיל: ____________________

עיר: _________________ זכר/נקבה ___________________

השתייכות דתית (אורתודוקסי, רפורמי, קונסרבטיבי, חילוני, אחר)
_____________________________________________________

האם אתה חבר בארגון יהודי (אם כן, נא לפרט את הארגון/ארגונים העיקריים)?
________________________________________________________

כמה פעמים ביקרת בישראל?

0

1

2

3-5

6-9

10 +

ישראלי

————————–
חלק זה מיועד למשתתפים ישראליים בלבד (כאלה שחיים כיום בישראל, או המתגוררים זמנית בחו"ל):
האם חיית בארץ אחרת מישראל במשך תקופה ארוכה? (היכן)
______________________________________________________________________

האם אתה מבקר במוסדות יהודיים (בתי כנסת, מרכזים קהילתיים, אירועים שארגנו מוסדות יהודיים) כשאתה שוהה מחוץ לישראל?
______________________________________________________________________

אנא סמנו את התשובה הקרובה ביותר לדעתכם: איך הייתם מגדירים את יהדות התפוצות?
קהילה חזקה ומשגשגת.
קהילה מתבוללת וחלשה.

הקודם
הבא