ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

תהליך הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי לשנת 2016 אודות “המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה" כלל כמה וכמה מרכיבי מחקר עיקריים: קריאה מקיפה וניתוח מעמיק של חומר רקע אודות ההגדרות והפרשנויות של היהדות ואודות הזהות הקולקטיבית בתקופתנו. כמה עשרות סמינרים בקהילות ברחבי העולם, מקצתם בהנחיה של אנשי המכון למדיניות העם היהודי, ואחרים בהנחיה מקומית. חלוקת שאלון לכל המשתתפים, לצד קבוצות הדיון. קריאה וניתוח של מאמרי דעה בנושא זה מכל רחבי העולם. ניתוח של סקר בקרב משתתפי הדיאלוג וכתיבת סיכומים של כל הסמינרים. סקר הפלורליזם של המכון למדיניות העם היהודי שנערך בישראל.

החומרים שהוכנו על ידי המכון לצורך התהליך (מלבד הדו"ח הסופי) כללו:

  • דו"ח רקע שהוכן לפני הסמינרים.
  • מצגת להצגה בסמינרים, והוראות מפורטות למנחים כיצד להשתמש במצגת.
  • שאלון שחולק לכל המשתתפים בקבוצות הדיון (מצורף לעיל).
  • פרק בתוך דו"ח ההערכה השנתית לשנים 2014-2015 מאת המכון למדיניות
    העם היהודי.

הרשימה המלאה של הסמינרים ומשתתפי הסמינרים נמצאת בגרסה האנגלית.

הקודם
הבא