ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

הדיאלוגים המובנים של המכון למדיניות העם היהודי ברחבי עולם היהודי חושפים קונסנסוס נרחב בקרב יהודים פעילים באשר לצורך של יהדות העולם:

להיות מכילה ומקבלת כלפי כל מי שמבקשים להשתתף בחיים היהודיים.
לשמר נורמות קהילתיות מסויימות, כאשר אלה נחוצות מסיבות מעשיות או סמליות.

הכלה

המשתתפים בכל קהילה שנטלה חלק בדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי – רבים מהם משמשים בתפקידי הנהגה בקהילה היהודית – מאמינים כי קבלה בזרועות פתוחות של כל מי שמבקש ללמוד ולהיות שותף בחיים היהודיים תחזק את הקהילה. קולות ספורים בלבד צידדו בהגבלת הגישה לתוכניות יהודיות. 25 שנים אחרי שסקר האוכלוסייה היהודית הכלל-ארצי האמריקני1 חשף את העלייה הניכרת בשיעור הנישואים המעורבים בחברה פתוחה, מרבית קבוצות ההנהגה היהודיות שואפות לייסד, לטפח ולחזק מנעד רחב של תוכניות חינוך ותרבות יהודית איכותיות, כמו גם תוכניות של מעורבות קהילתית, המקדמות בברכה את כל המבקשים להשתתף בהן. יהודים ברחבי העולם מצפים שגם בישראל תתקיים סביבה מסבירת פנים לכל מי שמבקשים להשתתף בחיים היהודיים ואשר מזדהים עם העם היהודי.

שמירה על נורמות קהילתיות

לצד הקונסנסוס שהתגלה בדיוני הדיאלוג באשר לקבלה והכלה בקהילה של כל מי שמבקש להשתייך אליה, עלתה מהם גם הסכמה כמעט מלאה ביחס לצורך לשמור על נורמות קהילתיות בתחומים נבחרים, במיוחד בקביעת קריטריונים להנהגת הקהילה ובנושא חוק השבות.
משתתפים בדיאלוגים הכירו בכך שלהשקפות עולם של זרמים שונים ולשיקולים קהילתיים מקומיים תהיה השפעה מכרעת בנושאים הנוגעים לחברות ולהשתתפות בחיים היהודיים בכל הרמות. ובכל זאת, מרבית המשתתפים בדיאלוגים הסכימו שמשרות הנהגה בכירות בקהילות, במיוחד כאלה שיש להן חשיבות סמלית, מחייבות רמה גבוהה יותר של ״יהודיות״ על פי נורמות מקובלות.
במקביל לקונסנסוס התרבותי הנרחב בנוגע לצורך בהכלה מקבלת, היה קונסנסוס דומה בדבר הצורך בשמירה על סטנדרטים מסוימים. במילים אחרות, הייתה הכרה בכך שאינדיבידואלים מנהלים את חייהם במסגרת פתוחה וגמישה, שבה החיפוש שלהם אחר זהות ומשמעות הוא אישי, ייחודי ופרטני; עם זאת, הייתה גם הכרה בערכה של נורמה קולקטיבית.

גישה של קבלה והכלה נדרשת הן כדי להתאים את העולם היהודי למציאות החיים הרווחת כיום, והם משום שיהודים רבים מזהים את הגישה הזאת כגישה הנכונה מבחינה ערכית. הנורמות נדרשות בכדי להמשיך לקיים את העם היהודי בקולקטיב ולמנוע ממנו תהליך של התפוררות שיהפוך אותו לאוסף של קבוצות ופרטים נפרדים.

הקודם
הבא