ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

בשנים האחרונות הוקדש דיון נרחב להבדלים בין הדור הצעיר לדור המבוגר יותר בקרב היהודים, בנושאים שונים, ובכלל זה, בייחוד במקרה של יהדות התפוצות, הפרשנות השונה שלהם לשאלות של זהות וגישתם השונה כלפי ישראל. אנו יודעים גם שההרכב של קבוצות הגיל מתחיל להיות בולט יותר, בשל ההשפעה של נישואים מאוחרים, שיעורי פריון נמוכים ושיעור גבוה של נישואים מעורבים.

סקר הדיאלוג איתר רק כמה ממגמות אלה, מכמה סיבות, בראש ובראשונה, בשל הרכב המשתתפים. למרות זאת, במקצת השאלות ובחלק מהדיון יכולנו לחזות בהבדלים. כך קרה הן כאשר משתתפים צעירים הביעו דעות מעט רדיקליות יותר לעומת המבוגרים, והן כאשר משתתפים צעירים דירגו את מקצת השאלות של המכון למדיניות העם היהודי באופן שונה מאשר משתתפים מבוגרים יותר.

לדוגמה, כאשר אנו מתבוננים בדירוג של ארבעת המרכיבים של היהדות, ברור שצעירים יהודים נוטים להדגיש פחות את המרכיב הלאומי של היהדות לעומת יהודים אחרים, זאת למרות שכל משתתפי הדיאלוג היו בעלי נטייה למחויבות רבה לעמיות יהודית. הצעירים היהודים עדיין מתייחסים אל הלאום והעמיוּת כאל מרכיבים חשובים ביהדות, אולם ככל שהם צעירים יותר, כך פוחת בעיניהם הצורך להעניק למרכיבים אלה את הדירוג הגבוה ביותר (דירוג 5 בסקאלה של 1-5). הדבר בולט עוד יותר כאשר מוציאים מהמשוואה את המשתתפים הישראלים (שהלאומיות מדורגת אצלם גבוה יותר באורח ניכר) ובוחנים את הדעות של יהודי התפוצות על-פי גיל:

אחוז המשיבים שענו ש"מוצא" הינו מרכיב עיקרי מאוד של "יהודיות", על פי חלוקה לקבוצות גיל

תוצאה דומה מתקבלת בעת הצגת השאלה אודות “דאגה ואחריות ליהודים אחרים ולישראל". כפי שצוין קודם לכן, זו הפעולה היהודית המוערכת ביותר בקרב המשיבים בסקר הדיאלוג. אולם, כאשר היא נבחנת על בסיס של גיל, מתברר שוב שככל שהמשתתף צעיר יותר, כך פוחתת הנטייה שלו לדרג פעולה זו בדירוג המרבי (שוב, 5 בסקאלה של 1-5). בעוד שיותר ממחצית המשתתפים בסקר של המכון למדיניות העם היהודי בגילאים 65 ומעלה העניקו ל"דאגה ואחריות ליהודים אחרים ולישראל" את הדירוג 5, הדירוג המרבי, פחות משליש מקבוצת הגיל הצעירה (18-29) העניקו לפעולה זו את הדירוג 5.

כמובן שיש להביא בחשבון את האפשרות שההבדלים בדירוג הם תוצאה של מגמות ב"מחזור החיים", דהיינו, שצעירים יהודים מפתחים תחושת עמיוּת ככל שהם מתבגרים, ולפיכך, לא מדובר בשינוי בין-דורי שמשמעותו שצעירים יהודים יישארו בהכרח פחות מחויבים כלפי העמיוּת גם כאשר יתבגרו. מחקרים מן העבר הוכיחו ששינויי מגמות במהלך מחזור החיים אירעו בדורות קודמים.82 אולם, הדבר אינו מהווה ראייה חד משמעית לכך שאותה דינמיקה תתרחש בדור הנוכחי של צעירים יהודים, שאחוז גבוה הרבה יותר ממנו מגיע ממשפחות מעורבות, שידוע שהן פחות מחוברות למרכיב העמיוּת/לאום ביהדות.

 

אחוז המשיבים שענו ש"דאגה ואחריות ליהודים אחרים ולישראל" הינו מהותי מאוד להיות יהודי, על פי חלוקה לקבוצות גיל

הקודם
הבא