ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקות

דו"ח זה לא יסקור את מלוא הממצאים של הסמינרים – הללו יוצגו בדו"ח המלא המתוכנן להתפרסם בסוף קיץ 2017. עם זאת, אפשר לראות כבר בדו"ח מקדים וחלקי זה כי בהקשר של הניסיון לזהות את הפער (או היעדרו) בין המציאות והחזון, צמצמנו את הדיון למסגרת המתאימה לשיח ולניתוח. לכן, התמקדנו בארבעה תחומי עניין מרכזיים – שכולם היו על סדר-היום של הסמינרים שבמסגרתם נערך הדיון.

א. מגמות דמוגרפיות ביחס ליהודים ולערבים בירושלים והשפעתן על עתיד העיר.
ב. התפתחויות חברתיות ותרבותיות הנובעות מתמורות אלה, ומה משמעותן האפשרית

לעתיד ירושלים.
ג. שאלות פוליטיות העשויות להשפיע על עתיד ירושלים.

ד. תשומה של יהודים מכל רחבי העולם בניסוח חזון לירושלים וכיצד יש לממשו.
מובן מאליו שנושאים אלה אינם מכסים את כל נקודות המבט על ירושלים. אולם אנו מאמינים כי התמקדות בהם אפשרה למשתתפי הדיאלוג לכסות את רוב התחומים שבהם ישנה משמעות לקבלת החלטות – מצד השלטונות הישראליים ומצד מוסדות יהודיים. מטרת המכון למדיניות העם היהודי היא לאפשר למקבלי החלטות הבנה טובה יותר של עמדותיהם של יהודים כלפי ירושלים כיום, ולאן הם היו רוצים להוביל את העיר בעתיד. ברור שחלק מנושאי הדיון הם נושאים טעונים, ולא ציפינו למצוא קונצנזוס מפגשים שערכנו. אולם מדו"חות קודמים למדנו כי באמצעות האזנה לקולות היהודים נוכל ללמוד הרבה על העדפותיהם, ולגזור מכך המלצות מועילות רבות אשר תוכלנה להוביל למדיניוּת טובה יותר – שאולי תוכל גם לצמצם את נקודות המחלוקות.

יעד מרכזי של "פרויקט הפלורליזם והדמוקרטיה" של המכון למדיניות העם היהודי, בתמיכת קרן וויליאם דיווידסון, הוא לאפשר לכל יהודי ״להרגיש בבית״ בישראל. לא קשה לראות כיצד אידיאל דומה יוכל להיות מיושם באופן ספציפי ביחס לירושלים.

הקודם
הבא