ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקות

  • ירושלים היא מקום בעל חשיבות מכרעת עבור יהודים בעולם המרגישים קשורים לעם היהודי, והיא מוקד עיקרי של קשר בין יהדות העולם לבין ישראל.
  • יהודים בעולם מרגישים ״בבית״ כאשר הם מבקרים בירושלים.
  • משתתפי הדיאלוג – מנהיגים יהודיים, ויהודים בעלי זיקה חזקה לקהילה היהודית[1] – חשים כי יש להתחשב בעמדותיהם בעיצוב העתיד המדיני והתרבותי של ירושלים.
  • רוב משתתפי הדיאלוג מאמינים כי "על כל המדינות להעביר את שגרירויותיהן לירושלים".
  • רוב קטן מתוכם מסכימים כי "אסור שירושלים תחולק אי-פעם".
  • רוב משמעותי רוצה שירושלים תהיה עיר שיש בה ״רוב יהודי ברור".
  • רובם סבורים כי "הר הבית חייב להישאר תחת ריבונות ישראל".
  • עם זאת, באמירה העשויה להיתפס כסותרת, רוב המשתתפים מסכימים גם כי במצב של הסכם שלום "על ישראל להיות מוכנה לפשרה לגבי מעמד ירושלים כעיר מאוחדת תחת ריבונות ישראלית".
  • משתתפי הדיאלוג מהתפוצות, כמו גם רוב הישראלים, מרגישים כי ירושלים "איננה מתפתחת בכיוון הנכון".

יהודי התפוצות מודאגים מיחסי יהודים-ערבים בירושלים, ממצב הפלורליזם הדתי בעיר, ומעליית כוחם של החרדים.

[1] הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי, והסקר שנלווה לו, משקפים את ממוצע הדעות של קבוצה המורכבת ברובה ממנהיגים יהודיים ומיהודים המרגישים קשורים מאוד לעם היהודי, אשר בחרו להשתתף בדיאלוג. עוד על עניין זה ראו בנספח.

 

 

 

 

 

הקודם
הבא