ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקות

ב-2017 מלאו 50 שנה לאיחודה מחדש של ירושלים לאחר ממלחמת ששת הימים. חלף גם עשור מאז הדו"ח המקיף האחרון של המכון למדיניות העם היהודי בנושא ירושלים. לאור זאת הקדיש השנה המכון את הדיאלוג השנתי ישראל-תפוצות לבחינת מעמדה של ירושלים. ירושלים, כמובן, היא עיר קדושה לשלוש הדתות המונותיאיסטיות. עם זאת, בדיאלוג התייחס המכון, באופן טבעי, למהות קשר היהודים לירושלים, ולחזונם לעתיד העיר.

מסמך המדיניות של המכון למדיניות העם היהודי משנת 2007 – תוכנית אסטרטגית לחיזוק ירושלים כבירתו הציוויליזציונית של העם היהודי – טען כי ישנו צורך דחוף בסגירת הפער בין החזונות, התפיסות והאידיאלים שיש לאנשים בנושא ירושלים לבין המציאות הקיימת בפועל בעיר. עשר שנים לאחר מכן עדיין עומדים בעינם כמה ממרכיביו של טיעון זה.

בדו"ח הביניים הקצר שלפניכם, המוצג קרוב ליום ירושלים ה-50 – אנו מבליטים כמה מן הממצאים מן הדיאלוג שניהלנו עם עשרות קבוצות ב-19 קהילות יהודיות שונות ברחבי העולם. זוהי השנה הרביעית של הדיאלוג ישראל-תפוצות שמקיים המכון למדיניות העם היהודי, והדו"ח המקיף על ירושלים והעם היהודי שיבוא בעקבות הדיאלוג יצטרף לשלושה דו"חות קודמים: על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; על ערכים יהודיים והשימוש בכוח במהלך עימות מזוין; על המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה.

בדיאלוגים אלה ערך המכון מפגשים בעשרות קהילות יהודיות ברחבי העולם. השנה, 2017, מפגש הפתיחה כלל את החברים הרבים במשלחת לישראל מטעם ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים בצפון אמריקה. המפגשים כללו העברת שאלון ודיון על פי סדר שנקבע מראש והזהה בכל הקהילות. עוד נכללים בדו"ח זה ממצאים מסקר שערך המכון למדיניות העם היהודי על עמדותיהם של תושבי ישראל ביחס לירושלים. ממצאי דו״ח הביניים המופיעים כאן הוצגו על ידי אנשי המכון לראש העיר ירושלים, ניר ברקת, לקראת יום ירושלים החמישים. הדו"ח המלא, המבוסס על המפגשים ועל הנתונים המלאים, יתפרסם בסוף קיץ 2017. הוא יכלול מידע ונתונים נוספים שאינם מכוסים בדו"ח התמציתי המוגש כעת – וכן פרק של המלצות מדיניוּת.

חלק משאלותינו בדיאלוג היו ספציפיות: האם חיוני שבירושלים יהיה רוב יהודי ברור? עד כמה חשוב שישרור גיוון יהודי בעיר? האם הציבור יתמוך בחלוקתה של ירושלים בתמורה לשלום עם הפלסטינים? מה התפקיד שצריכים למלא יהודי התפוצות בעיצוב עתידה של ירושלים?
מטרתנו היתה להבין טוב יותר את הנושאים הבאים:

  1. כיצד מנהיגים יהודים, ויהודים מחוברים לקהילות, מבינים את מצבה הנוכחי של ירושלים – בתחום התרבותי, הדמוגרפי והפוליטי? האם הם רואים אותה כעיר משגשגת או כעיר השרויה בבעיה? האם בראותם את התפתחותה הם חשים גאווה, או חרדה?
  2. עד כמה חשובה ירושלים ליהודים אלה – במיוחד יהודים שאינם מתגוררים בירושלים, ועוד יותר מכך, אלה שאינם חיים בישראל (מבקרים ותיירים לרוב רואים רק חלק קטן מירושלים, ולא תמיד הם מכירים את מורכבותה המלאה של העיר) – ועד כמה הם חשים עניין ביחס לעתידה של העיר?

מהו החזון של יהודים ביחס לירושלים, ומה הן המדינויוּת וסדרי העדיפות שהם יתמכו בהם לצורך הגשמתו של חזון זה?

הקודם
הבא