ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקות

תהליך הדיאלוג של 2017 התרחש בתקופה ינואר – אפריל 2017 בעשרות התכנסויות יהודיות בכל רחבי העולם. המשתתפים נתבקשו לקרוא נייר רקע קצר ולהשתתף בסמינר שבו נערך דיון במשך 90 עד 120 דקות. הפריטים הבאים הינם חלק בכל אחד מן הסמינרים: מצגת קצרה אודות מצבה הנוכחי של ירושלים; סקר שכל המשתתפים נתבקשו להשיב עליו, וממנו שאב המכון למדיניות עם יהודי את הנתונים הנוגעים למה שהמשתתפים מאמינים לגבי כל השאלות הנזכרות לעיל; שיחה בהובלת מנחה על עתיד ירושלים. למשתתפים הוצגו אתגרים מסויימים ולאחר מכן הם נתבקשו להגיב עליהם, ובעשותם כן הבהירו את הגוונים בעמדותיהם לגבי תדמיתה הנוכחית של ירושלים, עתידה המדיני של ירושלים, תרבותה של ירושלים ואופייה היהודי, ותפקידה של יהדות העולם בעיצוב עתידה.

באופן טבעי, המסקנות שהוסקו מן הסמינרים, הסקר, וחומרי הרקע, צריכים לקחת בחשבון את ההקשר שבו נערכו הסמינרים, ולהבהיר מה ביכולתם להשיג לבטח, ומה אינם יכולים להשיג.

הקודם
הבא