ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקות

הקשר של יהודים בעולם לירושלים חזק. "זה לב ההיסטוריה שלנו – לשנה הבאה בירושלים", הסביר משתתף בדיאלוג בוושינגטון.[1] רבים מהיהודים שהשתתפו בדיאלוג מרגישים תחושה של בעלות כשהם חושבים על העיר ("אני יודע שאין לי הזכות להרגיש שהיא שלי משום שאינני חי בה – ואף-על-פי-כן כך אני מרגיש!", אמר משתתף בדיאלוג באן ארבור, מישיגן). רבים משתמשים בביטויים רגשיים כאשר הם מדברים על העיר. כאשר ביקשנו ממשתתפי הדיאלוג לחבר סיסמאות שיסייעו לחזק את הקשר בין ירושלים לבין היהדות העולמית, רבים הציעו סיסמאות כגון, "ירושלים – ברוכים הבאים הביתה", ו"ירושלים – העיר שלנו". כמחצית מהם הסכימו "לחלוטין" עם האמירה "כשאני מבקר בירושלים אני מרגיש בבית", ועוד 30% הסכימו "במידת מה" עם אמירה זו. משתתף בדיאלוג באוסטרליה תיאר את רגשותיו באופן הבא: "אני אוהב את התרבות של ירושלים. הייתי רוצה מאוד לקנות דירה בסמוך למושבה הגרמנית ולבלות בה במשך 6 חודשים בשנה. הייתי יכול לשוטט ברחובות העיר כל שעות היממה. אני מרגיש בה בטוח. אני מרגיש בבית." משתתף אחר, בדיאלוג בציריך, אמר: "ירושלים היא כמו בת-זוג קשישה: היא איננה יפה כפי שהייתה בעבר, אך עדיין יש לה משמעות רבה עבורי".

למעשה, כאשר שאלנו יהודים אלה, המחוברים לעם היהודי, לדרג את רמת הקשר שלהם לירושלים, הדירוג שנתנו היה גבוה יותר מהדירוג שניתן על ידי יהודים-ישראלים.[2] בקרב יהודים בישראל, 53% אומרים כי הם "קשורים במידה רבה" לירושלים, בעוד שבקרב משתתפי הדיאלוג – אותם מנהיגים יהודיים ויהודים בעלי זיקה חזקה לקהילה – 70% חשים "קשורים במידה רבה" לירושלים. בין יהודים בישראל, כמעט אחד מתוך עשרה מצהירים כי הם "כלל אינם קשורים" לירושלים. בין משתתפי הדיאלוג, רק אחד ממאה אמרו כי הם "כלל אינם קשורים".

הסקר של יהודי העולם מייצג את ממוצע הדעות של קבוצה שבחרה את עצמה (ראה הערה קודמת).

מידת הקשר לירושלים איננה אחידה בין היהודים משתתפי הדיאלוג, כפי שהיא איננה אחידה בין ישראלים-יהודים. בשני המקרים, הקשר חזק יותר אצל יהודים דתיים מאשר אצל יהודים חילוניים. בישראל – בהתבסס על סקר המכון בקרב ישראלים – קשר זה חזק יותר גם בקרב יהודים המגדירים את עצמם כ"נוטים לימין" מאשר בקרב יהודים המגדירים עצמם כ"נוטים לשמאל". בדירוג על סולם שבין 1 ל-4, כאשר 1 משמעו קשר חלש ו-4 – קשר חזק לירושלים, הדירוג של הישראלי-יהודי המגדיר עצמו כ"חילוני לחלוטין" הוא 2.8, בעוד שהממוצע אצל יהודים דתיים וחרדיים הוא 3.7 ו-3.8. [3]

יהודים ברחבי העולם קשורים מאוד לישראל, כפי שהוכח בדו"חות ובסקרים רבים קודמים. אולם דומה שמה שמרמז הדיאלוג שנערך השנה הוא כי ירושלים מהווה נקודת חיבור עיקרית בקשר לישראל. לדוגמה, כאשר היהודים התבקשו לדרג את הקשר שלהם לירושלים בהשוואה לקשר שלהם לתל אביב, גם ישראלים-יהודים וגם משתתפי הדיאלוג הלא ישראלים דירגו את הקשר לירושלים במקום יותר גבוה. בקרב יהודים-ישראלים, לירושלים יש יתרון קל בקשר לעומת תל אביב ראו גרף). בקרב משתתפי הדיאלוג היהודים ממקומות אחרים בעולם, הפער עוד יותר משמעותי. שווה לשים לכך שבעוד ש-70% מכלל משתתפי הדיאלוג דירגו את רמת הקשר שלהם לירושלים כ"קשורים מאוד", הרבה פחות – רק 38% – דירגו כך את הקשר שלהם לתל אביב.

[1] דו"ח ביניים זה אינו כולל התייחסויות מלאות למקורות. בדו"ח הסופי יכלול המכון למדיניות עם יהודי התייחסויות לכל החומר הנכלל כאן, לרבות התייחסויות ספציפיות לציטוטים (לפי קהילה ודיון). פרטים בסיסיים על הקבוצות המשתתפות בדיאלוג ניתן למצוא בנספח שבסוף דו"ח זה.

[2] חשוב לציין כי שני הסקרים שאנו מציגים פה אינם בני-השוואה מבחינה סטטיסטית. הסקר בישראל הינו מדגם מדעי של יהודים בישראל. הוא נערך ע"י מכון המחקר "Panels Politics" והממצאים שלו מתבססים על מדגם גדול יחסית בן 1,300 משיבים, עם שיעור טעות שולי של 5.6% אצל ערבים ו-3.1% אצל יהודים. פרטים נוספים לגבי סקר זה ניתן למצוא ב-:
http://jppi.org.il/new/en/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/#.WRFS_VN97Vo

[3] 35% מכלל היהודים בישראל מגדירים עצמם כ"חילונים לחלוטין". 10% הם דתיים ו-9% הם חרדים. ראה
http://jppi.org.uk/new/en/article/engkish-2017-pluralism-index-survey-results/#.WRFS_VN97Vo

הקודם
הבא