ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת

המספר הכולל של משתתפים וקבוצות דיון בדיאלוג של המכון:
קבוצות : 45
משתתפים: 551
מספר הקבוצות שאורגנו ע”י המכון: 32
מספר הקבוצות שאורגנו בצורה מקומית: 13

 

מספר המשתתפים בדיאלוג, לפי ארצות:  
ארצות מספר המשתתפים
צפון אמריקה 380
ברזיל 63
אוסטרליה 69
ישראל 18
אירופה 21

 

התפלגות לפי מגדר:
גברים: 51%

נשים: 49%

(ההתפלגות הכללית של גברים/נשים יהודים בארה"ב: 52%/48%) [1]

 

ההרכב הדתי (רק לגבי ארה"ב): השוואה בין משתתפי הדיאלוג לבין האוכלוסייה היהודית (בהתאם לממצאי "פיו")

  דיאלוג 2017 (ארה"ב בלבד) דיאלוג 2016 (ארה"ב בלבד) דיאלוג 2015 (ארה"ב בלבד) "פיו"
(ארה"ב בלבד)
רפורמים 27% 33% 20% 35%
קונסרבטיבים 45% 38% 42% 18%
אורתודוכסים 17% 15% 12% 10%
אחרים 11% 13% 16% 36%

 

ביקורים בישראל: השוואה בין משתתפי הדיאלוג לבין נתונים על כל יהודֵי ארה"ב

  דיאלוג המכון למדיניות עם היהודי – שנת 2017 "פיו" (ארה"ב בלבד)
ביקרו בישראל 97.4% 43%
ביקרו יותר מפעם אחת 92.1% 23%

 

גילאים: השוואה בין הדיאלוגים

  דיאלוג 2017 (הכל) דיאלוג 2016 (הכל) דיאלוג 2015 (הכל) "פיו" (ארה"ב בלבד)
18-29 7% 28% 27% 20%
30-49 25% 25% 21% 28%
50-64 35% 28% 25% 27%
65 ומעלה 29% 19% 19% 24%

 

 

[1] Pew, May 2015: http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/gender-composition

הקודם
הבא