ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת

ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקות

אנא הקדש 10 דקות למענה על השאלות הבאות. בכל שאלה, הקף בעיגול את התשובה האחת שהיא הקרובה ביותר לדעתך.

 1. באיזו מידה גורם לך כל אחד מן המאפיינים הבאים לראות את ירושלים כמיוחדת מבחינתך (1 – לא משמעותית, 4 – משמעותית מאוד)
רוחניותה של ירושלים 1 2 3 4
ההיסטוריה של ירושלים 1 2 3 4
מעמדה של ירושלים כבירת ישראל 1 2 3 4
משמעותה הדתית של ירושלים 1 2 3 4
התרבות של ירושלים 1 2 3 4
המבנה החברתי של ירושלים 1 2 3 4
החיים העירוניים בירושלים 1 2 3 4
הנוף והמראות של ירושלים 1 2 3 4

 1. ממה שאתה יודע/שמעת/ראית, ירושלים כיום:
  1. מתפתחת בכיוון נכון
  2. מתפתחת בכיוון שגוי

ב2) אם ענית "בכיוון שגוי", אנא הקף בעיגול סיבה עיקרית אחת להערכתך השלילית:

יחסי יהודים-ערבים רמת הפלורליזם הדתי המצב הכלכלי מגמות דמוגרפיה יהודית מצבה החומרי של העיר רעננות תרבותית (בלתי-מספקת) רעננות דתית (בלתי-מספקת) סיבה אחרת, נא לפרט ________

 

 1. האוכלוסייה הלא-יהודית של ירושלים הלכה וגדלה בעשורים האחרונים וכיום היא מהווה למעלה משליש מן האוכלוסייה הכללית. האם אתה רואה התפתחות זו בתור:
מסכים בהחלט מסכים במידת-מה לא מסכים במידת-מה בהחלט לא מסכים
התפתחות חיובית, משום שהיא מעניקה ליהודים ולערבים את ההזדמנות לחיות ביחד
התפתחות חיובית, משום שהיא הופכת את העיר ליותר מגוונת
בעיה. אני מעדיף שבירושלים יהיה רוב יהודי ברור.
בעיה, משום שבירושלים דו-לאומית יש סיכוי גבוה להתפרצויות אלימות
לא משנה: בסופו של דבר, העיר תחולק

 

 

 1. האוכלוסייה החרדית בירושלים הלכה וגדלה בעשורים האחרונים וכיום היא מהווה למעלה משליש מבין תושביה היהודים של ירושלים. האם אתה רואה התפתחות זו בתור:
מסכים בהחלט מסכים במידת-מה לא מסכים במידת-מה בהחלט לא מסכים
התפתחות חיובית, משום שהיא מעניקה לטיפוסים שונים של יהודים את ההזדמנות לחיות ביחד
התפתחות חיובית, משום שהיא הופכת את העיר ליותר מגוונת
בעיה כלכלית לעתידה של העיר (משום שבאוכלוסייה החרדית יש שיעור תעסוקה נמוך ושיעור עוני גבוה)
אם מגמה זו תימשך, ירושלים לא תהיה עיר פלורליסטית המאירה פנים ליהודים מכל הזרמים וההשקפות        

 1. בשנה החולפת, במה שהוגדר כצעד היסטורי לקראת הכרה ביהדות מתקדמת, ממשלת ישראל הצביעה בעד הקמת מרחב תפילה לשני המינים בכותל המערבי. החלטה זו מעולם לא הוצאה אל הפועל בשל ההתנגדות הפוליטית של החרדים. מה מבין המשפטים הבאים משקף בצורה המדויקת ביותר את דעתך בקשר לכך?

א. אין לעשות שינוי כלשהו בסטטוס-קוו. התפילה ליד הכותל צריכה להיות בהתאם לנוהג האורתודוכסי.ב. באופן אידיאלי, רצוי היה שכל היהודים יוכלו להתפלל ליד הכותל לפי אמונותיהם ומנהגיהם, אך מקובל עלי שמבחינתה של מדינת ישראל אין לתת עדיפות לעניין זה.

ג. יש להבטיח שכל היהודים יוכלו להתפלל ליד הכותל לפי אמונותיהם ומנהגיהם, ועל מדינת ישראל לתת עדיפות לעניין זה.

 

 1. דרג את רמת הקשר שאתה חש כלפי המקומות הבאים. (1 – "לא קשור כלל", 4 – "קשור מאוד")
ירושלים 1 2 3 4
ירושלים – העיר העתיקה 1 2 3 4
הכותל המערבי 1 2 3 4
הר הבית 1 2 3 4
ישראל 1 2 3 4
תל אביב 1 2 3 4
חברון 1 2 3 4

 

 1. באיזו מידה אתה מסכים/לא מסכים לאמירות הבאות?
מסכים בהחלט מסכים במידת-מה לא מסכים במידת-מה בהחלט לא מסכים
במסגרת הסכם לשלום קבע עם הפלסטינים, ואם תונח דעתה לגבי שאר ההסכם, ישראל צריכה להיות מוכנה לפשרה על מעמד ירושלים בתור עיר מאוחדת בריבונות ישראלית
בשום אופן אין לאפשר חלוקה של ירושלים
כל המדינות צריכות להעביר את שגרירויותיהן לירושלים
ירושלים היא עיר של שלום
אני מוכן לאפשר לכוח בינלאומי לשלוט על "האגן הקדוש" של ירושלים
הר הבית חייב להישאר תחת ריבונות ישראלית

 

 1. כשאתה חושב על יחסי ישראל-תפוצות, מבחינת עתידה המדיני של ירושלים, האם באופן כללי אתה מאמין כי (בחר תשובה אחת בלבד):
 1. ישראל צריכה לקבל החלטה לגבי עתידה המדיני של ירושלים מבלי להתחשב בדעותיהם של יהודים מחוץ לישראל.
 2. על ישראל להתחשב בדעות של יהודים לא-ישראלים בעיקר משום שהחלטותיה עשויות להשפיע על חייהם בארץ מגוריהם.
 3. על ישראל להתחשב בדעות של יהודים לא-ישראלים, בעיקר משום שירושלים היא עיר קדושה לכל היהודים.
 4. על ישראל להתחשב בדעות של יהודים לא-ישראלים, בעיקר משום שהיא רוצה להמשיך ולזכות בתמיכתם של יהודים שאינם מתגוררים בה.

 

 1. כשאתה חושב על יחסי ישראל-תפוצות, מבחינת עתידה התרבותי-דתי של ירושלים, האם באופן כללי אתה מאמין כי (בחר תשובה אחת בלבד):
 1. ישראל צריכה לקבל החלטה לגבי עתידה הדתי-תרבותי של ירושלים מבלי להתחשב בדעותיהם של יהודים מחוץ לישראל.
 2. על ישראל להתחשב בדעות של יהודים לא-ישראלים בעיקר משום שהחלטותיה עשויות להשפיע על חייהם בארץ מגוריהם.
 3. על ישראל להתחשב בדעות של יהודים לא-ישראלים, בעיקר משום שירושלים היא עיר קדושה לכל היהודים.
 4. על ישראל להתחשב בדעות של יהודים לא-ישראלים, בעיקר משום שהיא רוצה להמשיך ולזכות בתמיכתם של יהודים שאינם מתגוררים בה.

 1. אם אי-פעם ביקרת (התגוררת, אתה מתגורר כעת) בירושלים, אנא דרג את רמת ההסכמה שלך עם כל אחת מן האמירות הבאות: (1 – מסכים לחלוטין, 4 – לחלוטין לא מסכים):
כשאני מבקר (מתגורר) בירושלים, אני מרגיש בטוח 1 2 3 4
כשאני מבקר (מתגורר) בירושלים, אני מרגיש התרוממות רוח 1 2 3 4
כשאני מבקר (מתגורר) בירושלים, אני מרגיש בבית 1 2 3 4

 

אנא השב על שאלות הרקע הבאות:

מדינה: ___________________                                  עיר: ______________

גיל: _____________                                                   ז/נ
שיוך דתי
(אורתודוכסי, רפורמי, קונסרבטיבי, חילוני, אחר) ____________

אם אינך תושב קבוע בישראל, כמה פעמים ביקרת בישראל?

0 1 2 3-5 6-9 10+

 

סמן את התשובה הקרובה ביותר לדעתך: איך היית מגדיר את העולם היהודי שמחוץ לישראל?

 1. חזק ומשגשג
 2. נחלש ומתקלקל

 

סמן את התשובה הקרובה ביותר לדעתך: איך היית מגדיר את ישראל?

 1. חזקה ומשגשגת
 2. נחלשת ומתקלקלת

 

האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ כן להביא להסדר שלום עם הפלסטינים?

 1. חיובי, ישראל עושה מאמץ כן.
 2. שלילי, ישראל אינה עושה מאמץ כן.

 

הקודם
הבא