ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת

השנה הוספנו לסקר הדיאלוג עוד שאלה סטנדרטית, המלמדת אותנו משהו על האופן שבו יהודים – אותם יהודים המיוצגים בדיאלוג – רואים באופן כללי את מצבן של ישראל ושל יהדות העולם.

התשובה שקיבלנו מלמדת באופן ברור כי חרף כל הביקורת המוטחת בישראל ומדיניותה (לדוגמה, בשאלת השלום – ראה נספח קודם), יהודים רואים את ישראל כמי שנמצאת במצב הרבה יותר טוב מאשר המצב שבו נמצאת יהדות העולם. יותר מ-80% ממשתתפי הדיאלוג רואים את ישראל כ”חזקה ומשגשגת”, בהשוואה לקצת יותר ממחצית האומרים אותו דבר גם על “העולם היהודי שמחוץ לישראל”. במקביל, רק קבוצה קטנה של משתתפי הדיאלוג רואים את ישראל כ”מידרדרת ונחלשת”, בעוד שקבוצה הרבה יותר משמעותית מקרבם רואה את העולם היהודי “שמחוץ לישראל” כ”מידרדר ונחלש”.

ראויה לציון העובדה שהקבוצה בעלת הנטייה הבולטת ביותר לקבוע כי ישראל “מידרדרת” היא קבוצת ה”חילונים” – קרוב ל-15% מכלל משתתפי הדיאלוג (תרשים 39). שיעור משמעותי מקרב משתתפים אלה – 30% – רואה את ישראל בצורה שלילית יותר מכפי שרואה אותה הרוב. בצד השני של המנעד, הקבוצה הנוטה ביותר להגדיר את העולם היהודי שמחוץ לישראל כ”מידרדר” היא קבוצת ה”מסורתיים” (תרשים 38) – קבוצה קטנה יותר שאליה משתייכים 5.4% מכלל משתתפי הדיאלוג. בקרב יהודים אורתודוכסים יש רוב קטן למשתתפים המביעים דעה שלילית על המגמות העולם היהודי. הרפורמים הם בעלי ההשקפות החיובית ביותר על מצב העולם היהודי שמחוץ לישראל, אם כי אפילו בקרב קבוצה זו, 35% בחרו באפשרות של “מידרדר ונחלש” בסקר שלנו.

קל לזהות פער משמעותי בהערכה לגבי כיוונה של ישראל כאשר אנו מפלגים את התשובות לפי גיל המשיבים. לקבוצת הגיל הצעירה ביותר בדיאלוג יש את ההשקפה הקודרת ביותר ביחס למצבה של ישראל. אצלם נמצא הסיכוי הגדול ביותר (31%) לומר שישראל “מידרדרת ונחלשת” והסיכוי הקטן ביותר (69%) לומר כי ישראל “חזקה ומשגשגת”. אין פער כזה מבחינת הגיל בהערכת מצב יהדות התפוצות.

הבדל בולט וחשוב אחר בהערכה הוא זה שבין יהודים אמריקנים ולא-אמריקנים בשאלה הנוגעת לעולם היהודי שמחוץ לישראל. כפי שאפשר לראות באופן ברור בתרשים 40, יהודים אמריקנים שהשתתפו בדיאלוג נוטים להחזיק בהשקפה הרבה יותר חיובית ביחס לעולם היהודי שמחוץ לישראל. רוב ברור של אמריקנים בדיאלוג מאמינים כי העולם היהודי חזק ומשגשג, בעוד שרוב בקרב כל היהודים האחרים (מאירופה, מאוסטרליה, מברזיל, מישראל) מאמינים כי העולם היהודי שמחוץ לישראל מידרדר ונחלש. איננו יודעים, כמובן, מניין נובע הבדל זה בהערכה. יתכן שיהודי אמריקה חשים כי קהילתם חזקה, ולכן הם מדביקים לה את תווית “חזקה ומשגשגת”, בעוד שיהודים אחרים רואים יותר בעיות בקהילות שבהן הם חיים. אולי זה הבדל בצורת המבט על מגמות דומות. לא היה הבדל משמעותי בין אמריקנים לבין לא-אמריקנים באשר להערכת מצבה של ישראל.

הקודם
הבא