ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת

 • ירושלים היא מקום בעל חשיבות מכרעת ליהודי העולם המעורבים בקהילה,
  ונקודת קשר עיקרית בין יהודי העולם לבין ישראל.
 • יהודים לא-ישראלים רבים המבקרים בירושלים מרגישים “בבית”.
 • בדיאלוג המכון למדיניות העם היהודי עם מנהיגים יהודים ויהודים לא-ישראלים
  המעורבים בקהילתם [1] נמצא כי רבים מהם סבורים שיש להתחשב בעמדותיהם
  בעת עיצוב העתיד הפוליטי והתרבותי של ירושלים.
 • משתתפי הדיאלוג, כמו רבים מן הישראלים, חשים כי ירושלים איננה מתפתחת “בכיוון
  הנכון”. זאת בעיקר בשל דאגות הנוגעות ליחסי יהודים-ערבים ולפלורליזם דתי.
 • דאגותיהם של היהודים ביחס לירושלים משקפות במידה רבה את דאגותיהם
  וטענותיהם הכלליות ביחס למדיניות לכיוון אליו מתקדמת מדינת ישראל.
 • הגידול הדמוגרפי החרדי בירושלים מדאיג את משתתפי הדיאלוג יותר מאשר
  הגידול הדמוגרפי הערבי.
 • רוב משתתפי הדיאלוג מאמינים כי “על כל המדינות להעביר את שגרירויותיהן
  לירושלים”.
 • רוב קטן מביניהם מסכימים כי “אסור שירושלים תחולק אי-פעם”. רוב משמעותי
  רוצים לראות את ירושלים כ”עיר בעלת רוב יהודי ברור”, וטוענים כי “הר הבית חייב
  להישאר תחת שיפוטה של ישראל”.
 • עם זאת, באופן שלכאורה סותר את ההשקפה הקודמת, רוב קטן טוענים כי “על ישראל
  להביע נכונות להתפשר על מעמדה של ירושלים כעיר מאוחדת תחת שיפוט ישראלי”.
 • האמון בקרב משתתפי הדיאלוג בכֵנוּת רצונה של ישראל בשלום ירד בצורה חדה.
 • משתתפי הדיאלוג מאמינים כי ישראל “חזקה ומשגשגת”, אך חלוקים ביניהם בשאלה
  האם העולם היהודי שמחוץ לישראל גם הוא חזק או שמא הוא “מידרדר ונחלש”.

[1]הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי והסקר המתלווה אליו משקפים את ממוצע הדעות של קבוצה נבחרת,
המורכבת ברובה ממנהיגים יהודיים ומיהודים שמעורבותם בקהילה גבוהה, אשר בחרו להשתתף בדיאלוג. פירוט
בנושא זה ראו בנספח.

הקודם
הבא