ספריית מאמרים / דיאלוג ישראל תפוצות

ערכים יהודים ושימוש בכוח על ידי ישראל בעימות מזוין: עמדות יהודי העולם

 • יהודים רבים בעולם מרגישים כי חייהם מושפעים ישירות מפעולותיה של ישראל
  בתחום הביטחוני. חלקם מרגישים מאויימים פיסית בעקבות פעולות של ישראל,
  אך גם אלה שלא חשים כך סבורים כי לפעולותיה של ישראל יש השפעה עליהם
  במישורים רבים, הן ביחסים הפנים-קהילתיים של יהודים, והן ביחסים עם העולם
  הלא יהודי.
 • יהודים רבים מביעים מורת רוח גלויה, או משלימים מחוסר ברירה עם התפקיד של
  "שגרירים" של הנושא הישראלי שנכפה עליהם, בין אם הם רוצים בו ובין אם לאו.
 • בקהילה היהודית יש קושי גובר לדבר על ישראל מבלי להיקלע למחלוקת פוליטית,
  מה שמביא חלק מהקהילות למסקנה שמוטב להפחית בדיון על ישראל.
 • המספר העולה של נישואים מעורבים בקרב היהודים מביא לכך שמספר הולך וגדל
  של יהודים נדרשים לדבר על ישראל עם בני משפחה שאינם יהודים ואינם יודעים
  כיצד נכון לעשות זאת. בעיות אלה מובילות במקרים רבים לבחירה ב״הורדת הפרופיל
  היהודי״ כדי להימנע מעימות.
הקודם