ספריית מאמרים / מאמרי דיעה

(English) Trump’s defeat ends the Israeli right’s long celebration

לא זמין בשפה זאת