חרדים

דו"ח צמיחת הקהילות החרדיות בתפוצות

דו"ח צמיחת הקהילות החרדיות בתפוצות

 1. Jewish Community Study of New York:2011, עמוד 29. הנתונים המתייחסים לתרומות מתבססים על דיווחים עצמיים.
 2. לקוח מן הערכת המצב והדינמיקה השנתית של העם היהודי תשע”ו-2016
 3. Economy and Society, volume 2, Berkeley and Los Angeles 1978, p. 1204.
 4. Lawrence Kaplan, "Daas Torah: A Modern Conception of Rabbinic Authority" in Moshe Sokol (ed.), Rabbinic Authority and Personal Autonomy, Aronson, Northvale N.J. 1992.
 5. אוריינטציה זו של אליטה מבטאת את עצמה לא רק בציות לסטנדרטים תובעניים של התנהגות אלא גם, במידה זו או אחרת, בוויתור על תענוגות ובילויים, בשל התביעות הדתיות של לימוד תורה והקפדה על ההלכה.
 6. בהקשר למצב זה כתב נתן בירנבוים את חיבורו המפורסם, “אין גלות ביי יודען” (בגלות בין יהודים).
 7. עם זאת היו ביניהן חילוקי דעות מהותיים לגבי הטקטיקה של ניהול המאבק.
 8. Gershon Bacon, The Politics of Tradition: Agudat Yisrael in Poland, 1916-1939, Magnes Press, Jerusalem: 1996.
 9. Lawrence Kaplan, "Daas Torah".
 10. רבים למדו בתוכניות לימודי הלילה במכללות המסונפות ל”סיטי קולג’” של ניו יורק.
 11. “אגודת ישראל” החלה לפעול בארצות הברית במרוצת שנות ה-1930. עם זאת, היא לא אימצה את כללי ההתנהגות החרדיים הנהוגים כיום אלא רק לאחר המלחמה.
 12. Ravitzky, Aviezer. Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism, Chicago 1996.
 13. שלמה פישר, “תנועת ש”ס”, 50 ל-48: מומנטים ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל (עורך: עדי אופיר), ירושלים 1999.
הקודםהבא