חרדים

דו"ח צמיחת הקהילות החרדיות בתפוצות

דו"ח צמיחת הקהילות החרדיות בתפוצות

המכון למדיניות העם היהודי יזם את פרויקט הדיאלוג בין חרדים לבין הקהילה היהודית המאורגנת של הזרם המרכזי משום שברצונו לבחון השלכות אפשריות לתנודה מבנית ביחסים בין שתי הקהילות. הבנת השינוי המבני העשוי להתפתח כתוצאה מהצמיחה הדמוגרפית של החרדים יכולה לאפשר חשיבה אסטרטגית מחודשת סביב שיתוף פעולה בין שתי הקהילות, והקשיים שעלולים להיות כרוכים בשיתוף פעולה כזה. לא ברור אם המחשבה על שינוי מבני אפשרי זה היתה נחלת כל משתתפי הסמינרים. מבחינתם של משתתפים רבים, המפגשים המקומיים נסבו בעיקר על יחסי שכנות טובים ויעילים יותר בין חברי קהילה מזרמים נבדלים. כדאי שהתוכניות שיופעלו בעתיד ינסו להעלות את המוּדָעוּת לשינוי מבני עתידי זה ולהשלכותיו, לרבות ברמה המקומית.

הקודםהבא