חרדים

דו"ח צמיחת הקהילות החרדיות בתפוצות

דו"ח צמיחת הקהילות החרדיות בתפוצות

המלצות המכון למדיניות עם יהודי מתייחסות לשלב הבא של הפרויקט – שלב הביצוע או ההתערבות. עד כה עסק הפרויקט בבדיקה מקדמית של נושא מורכב, שלמידתו תימשך. בין התחומים שדומה כי כדאי להמשיך בבדיקתם נציין את הבאים (אולם ישנם תחומים נוספים הראויים לבדיקה):

יחסים קהילתיים וסנגוריה על ישראל

תחומי היחסים הקהילתיים עם קהילות של לא יהודים והסנגוריה על ישראל נראים כנוחים לגידול משמעותי בהשתתפותם של החרדים. יש לנקוט מאמצים כדי להעריך ולקבוע אם גיוס מסוג זה יתקבל בברכה; וכיצד לתכנן וליישם בצורה היעילה ביותר פעילות זו.

שירותים קהילתיים וחינוך יהודי

משתתפים בכמה מפגשים אמרו כי יתכן שיש חפיפה וכפילות בשל קיומם של שירותי משפחה וקהילה גם בקהילה החרדית וגם בקהילה הכללית. במקרים מתאימים, על הקהילות המקומיות להקים צוותי משימה של פעילים ומתנדבים מן הפדרציות ומן הקהילה החרדית כדי לבחון אם ניתן להגיע לשיתוף בשירותים משפחתיים ותוכניות קהילתיות אחרות, על מנת לצמצם כפילויות מיותרות.

שירות ציבורי, פיתוח מקצועי

על ארגונים יהודיים כלל-ארציים, ארגונים פילנתרופיים ויחידים לבחון את אפשרות יצירתן של תוכניות מקצועיות מיוחדות להדרכת חרדים מוכשרים, על מנת שיוכלו להתאים למילוי תפקידים בשירות הציבורית, בתחומי פנים וחוץ גם יחד. אלה עשויים לכלול תוכניות מיוחדות של פיתוח אישי והדרכה.

כל בחינה נוספת של צעדי התערבות חייבת לכלול התייעצות ודו-שיח מתמידים וקבועים עם המנהיגים האורתודוכסיים והחרדיים הרלוונטיים.

הקודםהבא