ארכיון אירועי עבר

17.1
2023
בשעה 14:00

אירוע: 'מיהו יהודי' – מי קובעים, איך קובעים.