דיאלוג ישראל-תפוצות

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

פתח דבר

ב-2016 מציין המכון למדיניות העם היהודי את השנה השלישית להקמת המסגרת לקיום דיאלוג מובנה ושיטתי בין ישראלים לבין יהודי התפוצות בנושאים שעומדים במרכז תחומי העניין המרכזיים לעם היהודי ברחבי תבל. בחינת המרחב היהודי בעת של זהות גמישה ושיח משותף על ההתייחסות של הזרמים השונים ליהדות, הם מרכיבים מרכזיים בפרויקט שלנו המתמקד בפלורליזם ודמוקרטיה בישראל ובעולם. אנו מביעים הערכה רבה לקרן וויליאם דייוידסון על תמיכתה ביוזמה ובמאמצים שהיא משקיעה בהעמקת ההבנה בין יהודים באופן גלובאלי.

הדיאלוג השנה נוהל בפעם הראשונה על ידי עמית בכיר ישראלי בשיתוף עמית בכיר אמריקני. שמואל רוזנר וג'ון רסקיי, המייצגים את שתי הקהילות הגדולות בעולם, קיימו שיח מעמיק ביניהם שהתרחב ל-49 סמינרים ברחבי העולם. הם לא הזניחו קהילות קטנות שמציבות לעיתים את האתגרים הכבדים ביותר.

המאמץ שהושקע במכון למדיניות העם היהודי לעידוד גישה פלורליסטית ביהדות קיבל תמיכה מבראשית מצד מנהיגים כדוגמת הנשיא ראובן ריבלין, הנשיא המנוח שמעון פרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הסוכנות נתן שרנסקי בישראל. במקביל, התגייסו ליוזמה מנהיגים יהודיים בולטים וקהילות בתפוצות שבלעדיהם לא היינו מסוגלים להצליח. הנשיא ריבלין, שמחויב לגישור על פערים בישראל ובעולם, השיק בעזרת המכון מסורת חדשה: כינוס משותף של נציגים מהזרמים השונים כדי ללמוד יחד כתבים יהודיים בערב תשעה באב.

הדיאלוג שמתקיים בין ישראל לבין התפוצות מגיע לנקודה שבה הוא צריך לצרף לשולחן הדיונים גם את המנהיגות היהודית הפוליטית, המקצועית והאקדמית על מנת לדון ביחד בגורל המשותף ליהודים כולם.

העם היהודי מצוי בתקופה של שינויים מהותיים בדינמיות הפנימית: מעבר דורי, ההבטחה לנורמליזציה מסוימת במצבה של ישראל במזרח בתיכון, שינוי בהזדהות היהודית ובתחושה הקהילתית. גם הסביבה החיצונית משתנה: תהליך הגלובליזציה, ההתפתחויות הגיאו-אסטרטגיות, השינויים הערכיים, החידושים במדע ובטכנולוגיה ואף גילויים אנטישמיים חדשים ושונים. כל אלה מייצרים מציאות חדשה ואתגרים שמזמנים לעם היהודי הזדמנויות שלא היו בעבר לשגשוג, אבל גם מציבים סכנות ואיומים לדשדוש ושקיעה.

העשרת הדיאלוג בעולם היהודי בין הקהילות, הזרמים והגישות הפוליטיות השונות, עשויה לסייע בניצול ההזדמנויות תוך עקיפת הסכנות והאיומים הניצבים לפתחינו. במכון, אנו ממשיכים במאמץ להפנים וליישם את הלקחים מהתהליך המובנה של הדיאלוג כדי לשפרו בהמשך.

לסיום אני מבקש להודות למנהיגות המכון בראשות סטוארט אייזנשטאט, דניס רוס וליאוניד נבזלין, העומדים בראש מועצה המקצועית המנחה של המכון מדיניות העם היהודי, על מחויבותם המתמשכת, תמיכתם והדרכתם. שוב תודה מיוחדת לקרן דייוידסון על התמיכה והאמון שהם מעניקה לנו.

אבינועם בר-יוסף

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

זו השנה השנייה ברציפות שבה אנו משתמשים באותה שאלה בנושא תהליך השלום הישראלי-פלסטיני, על מנת לקבל מושג אודות הנטיות הפוליטיות של משתתפי הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי. השאלה – “האם אתם חושבים שממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ כן להביא לפתרון של שלום עם הפלסטינים?" – מוצגת בכמה סקרים נוספים. בכך, היא מאפשרת לנו להציג כיצד התשובות של משתתפי הדיאלוג משתנות משנה לשנה, אך גם להשוות את ההרכב של משתתפי הדיאלוג להרכבים של קבוצות יהודיות בסקרים אחרים.

ראו תחילה את התשובות של משתתפי הדיאלוג השנה:

האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ אמיתי להביא להסדר שלום עם הפלסטינים?

האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ אמיתי להביא להסדר שלום עם הפלסטינים?

ולהלן, גרף המשווה את שני הסקרים של הדיאלוג לשלושה סקרים אחרים: האחד של מכון פיו על יהודי ארה"ב (מ-2013), השני של 252The Jewish Journal על יהודי ארה"ב (מ-2015), והשלישי של 253Youth to Israel Adventure (משנת 2014). כמובן שסקרים אלה אינם באמת בני השוואה מבחינה מדעית. הסקר של המכון למדיניות העם היהודי כולל משתתפים מכל העולם, הסקרים של מכון פיו ושל הג'ואיש ג'ורנל הם ייצוג סטטיסטי של יהדות ארה"ב, ואילו בוגרי Y2I מהווים קבוצה ספציפית מאוד. בנוסף, הסקרים נערכו בשנים שונות, והנסיבות הנוגעות לנושא הישראלי-פלסטיני אינן זהות בכל שנה. בכל זאת, ראוי לציין שהתוצאה (למעט במקרה של Y2I) אינה שונה באופן דרמטי בכל הסקרים הללו. דומה שמרבית היהודים מטילים ספק האם מאמציה של ישראל כנים. כפי שניתן לראות, העובדה שהדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי כלל אנשים המחוברים מאוד לישראל ושביקרו בה פעמים רבות, ובנוסף, שההרכב כלל קבוצה של ישראלים, אינה הופכת אותם לפחות ספקניים באשר למאמציה של מדינת ישראל להשיג הסכם שלום.

האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ אמיתי להביא להסדר שלום עם הפלסטינים?

הקודםהבא