דיאלוג ישראל-תפוצות

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

פתח דבר

ב-2016 מציין המכון למדיניות העם היהודי את השנה השלישית להקמת המסגרת לקיום דיאלוג מובנה ושיטתי בין ישראלים לבין יהודי התפוצות בנושאים שעומדים במרכז תחומי העניין המרכזיים לעם היהודי ברחבי תבל. בחינת המרחב היהודי בעת של זהות גמישה ושיח משותף על ההתייחסות של הזרמים השונים ליהדות, הם מרכיבים מרכזיים בפרויקט שלנו המתמקד בפלורליזם ודמוקרטיה בישראל ובעולם. אנו מביעים הערכה רבה לקרן וויליאם דייוידסון על תמיכתה ביוזמה ובמאמצים שהיא משקיעה בהעמקת ההבנה בין יהודים באופן גלובאלי.

הדיאלוג השנה נוהל בפעם הראשונה על ידי עמית בכיר ישראלי בשיתוף עמית בכיר אמריקני. שמואל רוזנר וג'ון רסקיי, המייצגים את שתי הקהילות הגדולות בעולם, קיימו שיח מעמיק ביניהם שהתרחב ל-49 סמינרים ברחבי העולם. הם לא הזניחו קהילות קטנות שמציבות לעיתים את האתגרים הכבדים ביותר.

המאמץ שהושקע במכון למדיניות העם היהודי לעידוד גישה פלורליסטית ביהדות קיבל תמיכה מבראשית מצד מנהיגים כדוגמת הנשיא ראובן ריבלין, הנשיא המנוח שמעון פרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הסוכנות נתן שרנסקי בישראל. במקביל, התגייסו ליוזמה מנהיגים יהודיים בולטים וקהילות בתפוצות שבלעדיהם לא היינו מסוגלים להצליח. הנשיא ריבלין, שמחויב לגישור על פערים בישראל ובעולם, השיק בעזרת המכון מסורת חדשה: כינוס משותף של נציגים מהזרמים השונים כדי ללמוד יחד כתבים יהודיים בערב תשעה באב.

הדיאלוג שמתקיים בין ישראל לבין התפוצות מגיע לנקודה שבה הוא צריך לצרף לשולחן הדיונים גם את המנהיגות היהודית הפוליטית, המקצועית והאקדמית על מנת לדון ביחד בגורל המשותף ליהודים כולם.

העם היהודי מצוי בתקופה של שינויים מהותיים בדינמיות הפנימית: מעבר דורי, ההבטחה לנורמליזציה מסוימת במצבה של ישראל במזרח בתיכון, שינוי בהזדהות היהודית ובתחושה הקהילתית. גם הסביבה החיצונית משתנה: תהליך הגלובליזציה, ההתפתחויות הגיאו-אסטרטגיות, השינויים הערכיים, החידושים במדע ובטכנולוגיה ואף גילויים אנטישמיים חדשים ושונים. כל אלה מייצרים מציאות חדשה ואתגרים שמזמנים לעם היהודי הזדמנויות שלא היו בעבר לשגשוג, אבל גם מציבים סכנות ואיומים לדשדוש ושקיעה.

העשרת הדיאלוג בעולם היהודי בין הקהילות, הזרמים והגישות הפוליטיות השונות, עשויה לסייע בניצול ההזדמנויות תוך עקיפת הסכנות והאיומים הניצבים לפתחינו. במכון, אנו ממשיכים במאמץ להפנים וליישם את הלקחים מהתהליך המובנה של הדיאלוג כדי לשפרו בהמשך.

לסיום אני מבקש להודות למנהיגות המכון בראשות סטוארט אייזנשטאט, דניס רוס וליאוניד נבזלין, העומדים בראש מועצה המקצועית המנחה של המכון מדיניות העם היהודי, על מחויבותם המתמשכת, תמיכתם והדרכתם. שוב תודה מיוחדת לקרן דייוידסון על התמיכה והאמון שהם מעניקה לנו.

אבינועם בר-יוסף

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

שאלון לסמינרים של המכון למדיניות העם היהודי

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה
אנא הקדישו 5-7 דקות למענה על 10 השאלות הבאות. בכל שאלה, אנא הקיפו בעיגול תשובה אחת הקרובה ביותר לעמדתכם האישית (השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לשני המינים).

1. מהם המרכיבים העיקריים של ״יהודיות״?
(דרגו כל קטגוריה בסולם מ-1 עד 5, כאשר 1 הוא “כלל לא" ו-5 הוא “מאוד").

תרבות

1

2

3

4

5

מוצא

1

2

3

4

5

דת

1

2

3

4

5

עמיוּת

1

2

3

4

5

———————-
2. מיהו יהודי?
א. מי שמחליט שהוא יהודי.
ב. מי שנולד להורה יהודי, או שהתגייר.
ג. מי שנולד לאם יהודיה, או שהתגייר.
ד. מי שחי חיים יהודיים פעילים.

3. אם יש צורך במישהו שיקבע מי יהודי, מי זה צריך להיות?
א. רק האדם עצמו.
ב. הקהילה היהודית שאליה האדם משתייך.
ג. זה עניין להחלטה של רבנים.
ד. מדינת ישראל.

4. מה מהותי בלהיות יהודי?
(דרגו כל קטגוריה בסולם מ-1 עד 5, כאשר 1 הוא “כלל לא" ו-5 הוא “מאוד").

קיום מצוות התורה

1

2

3

4

5

תיקון עולם

1

2

3

4

5

לימוד טקסטים, היסטוריה ותרבות יהודית

1

2

3

4

5

דאגה ואחריות ליהודים אחרים ולישראל

1

2

3

4

5

להיות חלק מקבוצה משמעותית

1

2

3

4

5

————–
5. האם צריך לשאוף להבנה רחבה המקובלת על הכלל בשאלת מיהו יהודי?
א. אין צורך – טוב שיש מגוון אפשרויות.
ב. כן – יש צורך בכך, כי אחרת היהודים לא יהיו “עַם".
ג. רק מדינת ישראל זקוקה להגדרה כזו.
ד. דרושות הגדרות נפרדות לישראל וליהדות התפוצות.

6. על פי החוק הישראלי, לכל יהודי הזכות להתיישב בישראל. איך הייתם מציעים לישראל להגדיר יהודי למטרה זו?
א. מי שמחליט שהוא יהודי.
ב. מי שהקהילה המקומית מכירה בו כיהודי.
ג. מי שנולד להורה יהודי, או התגייר.
ד. מי שיש לו רקע משפחתי יהודי.
ה. מי שנולד לאם יהודיה, או שעבר גיור על ידי רב אורתודוקסי.
ו. מי שחי חיים יהודיים פעילים.

7. באיזו מידה אתם מסכימים/לא מסכימים עם האמירות הבאות:

 

מסכים בהחלט

מסכים חלקית

לא מסכים חלקית

בהחלט לא מסכים

נישואים מעורבים יכולים להיות תופעה מבורכת לעתיד היהדות

 

 

 

 

גיור עלידי רב רפורמי הוא גיור לגיטימי

 

 

 

 

הקהילה היהודית צריכה לעודד יהודים להינשא ליהודים אחרים

 

 

 

 

שום מדינה, כולל ישראל, לא צריכה להחליט מיהו יהודי

 

 

 

 

ההגדרה של ישראל ל"יהודי" היא עלבון ליהדות התפוצות

 

 

 

 

————————-
8. בחשיבה על יחסי ישראל-התפוצות, האם אתם מאמינים באופן כללי כי:
א. ישראל צריכה להחליט מי נחשב כיהודי בישראל בלי קשר לעמדות היהודים
החיים בתפוצות.
ב. ישראל צריכה להתחשב בעמדות של יהודים בתפוצות, כי ההגדרה הרשמית
שלה עשויה להשפיע על חייהם.
ג. ישראל צריכה להתחשב בעמדות של יהודים בתפוצות, כי האחריות על הגדרת
המסגרת של היהודיוּת נתונה בידי כלל היהודים, ולא רק יהודים בישראל.
ד. ישראל צריכה להתחשב בעמדות של יהודים אחרים אם היא רוצה שיהודים
אחרים ימשיכו להיות מחוברים אליה ולתמוך בה.

9. אנא השיבו בלא יותר ממשפט אחד: מהו לדעתכם הערך היהודי החשוב ביותר?

10. בנושא אחר: האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ אמיתי להביא להסדר שלום עם הפלסטינים?
א. כן, ישראל עושה מאמץ אמיתי.
ב. לא, ישראל אינה עושה מאמץ אמיתי.

אנא השיבו על שאלות הרקע הבאות:

ארץ _______________ גיל: ____________________

עיר: _________________ זכר/נקבה ___________________

השתייכות דתית (אורתודוקסי, רפורמי, קונסרבטיבי, חילוני, אחר)
_____________________________________________________

האם אתה חבר בארגון יהודי (אם כן, נא לפרט את הארגון/ארגונים העיקריים)?
________________________________________________________

כמה פעמים ביקרת בישראל?

0

1

2

3-5

6-9

10 +

ישראלי

————————–
חלק זה מיועד למשתתפים ישראליים בלבד (כאלה שחיים כיום בישראל, או המתגוררים זמנית בחו"ל):
האם חיית בארץ אחרת מישראל במשך תקופה ארוכה? (היכן)
______________________________________________________________________

האם אתה מבקר במוסדות יהודיים (בתי כנסת, מרכזים קהילתיים, אירועים שארגנו מוסדות יהודיים) כשאתה שוהה מחוץ לישראל?
______________________________________________________________________

אנא סמנו את התשובה הקרובה ביותר לדעתכם: איך הייתם מגדירים את יהדות התפוצות?
קהילה חזקה ומשגשגת.
קהילה מתבוללת וחלשה.

הקודםהבא