דוחות

סדר לפי: שם | תאריך

"מיהם יהודים?" – עמדות היהודים בישראל | הדו"ח המלא

מחקר מקיף בוחן את עמדות היהודים בישראל בנוגע לשאלה "מיהו יהודי?"

אנטישמיות והשפעתה על זהות יהודית

70 שנה ליחסי ישראל תפוצות: הדור הבא

ראשי הפרוייקט: שמואל רוזנר, ג׳ון רסקיי

ההערכה שנתית לשנים 2012-2013

מבין פעילותיו ופרסומיו של המכון למדיניות העם היהודי, ההערכות השנתיות הן משמעותיות במיוחד.הן מספקות תמונת מצב שנתית חיונית על התנודות והאירועים המשפיעים בעם היהודי ומציגות המלצות מדיניות מקיפות. גם הפעם ממלאת ההערכה השנתית תפקיד חיוני זה. המלצת המכון למדיניות העם היהודי לממשלת ישראל להקים מטה מקצועי שירכז את המאבק בתופעת הדה לגיטימציה נגד ישראל, הוצגה בישיבת הממשלה שהתקיימה ב- 23ביוני,…

הערכה שנתית – 2005

ההערכה השנתית לשנת 2005, היא הפרסום השני שהוציא המכון למדיניות העם היהודי, במסגרתו מוצע פירוט על מצב הקהילות היהודיות ברחבי העולם. ההערכה לשנת 2005 מציגה תמונת מצב עדכנית להקשר הגיאופוליטי שבו פועלות יהדות העולם וישראל; מבליטה שינויים מכריעים שאירעו בתקופה זו בקהילות מרכזיות- ההתמקדות השנה היא ביהדות צרפת, יהודי מדינות חבר העמים ופולין; מסיבה את תשומת הלב למגמות חשובות- בעיקר…

הערכה שנתית – 2006

ההערכה השנתית לשנת 2006, השלישית במספר, משתמשת ברעיון הדֶּלְתָּא, ובוחנת שינויי כיוון, חידושים והתפתחויות העשויים להשפיע על העם היהודי בכלל או בקהילות מסויימות. הערכה זו מתמקדת בהתפתחויות חשובות ביותר, בעלות פוטנציאל השפעה, שהתרחשו בשנים האחרונות. התפתחויות אשר השפיעו או משפיעות על בחירותיהם של ישראל ושל העם היהודי ומחייבות מענה. ההערכה מפרטת עשר התפתחויות אסטרטגיות שכאלו ומציעה המלצות לגבי כל אחת מהן,…

הערכה שנתית – 2007

ההערכה השנתית לשנת 2007 מחולקת בין שני נושאים עיקריים: השפעת המלחמה בלבנון על ישראל בפרט ועל הקהילה היהודית, ובעיקר בארה"ב, בכלל. וניתוח של מספר היבטים חברתיים והתפתחויות חברתיות בקהילות התפוצה העיקריות ובישראל, הכולל תובנות לגבי מגמות וכיוונים חברתיים בעיקר בעם היהודי. ההערכה מציעה סדר יום למנהיגים בישראל ובעולם היהודי, בין היתר בנוגע להתמודדות עם תוכנית הגרעין האיראנית, עם הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל, עם…

הערכה שנתית 2008

ההערכה השנתית לשנת 2008, החמישית במספרה, מציגה תמונת מצב של השנה החולפת במונחים של תמורות ושינויים גיאופוליטיים, כלכליים, חברתיים ופוליטיים. פרק מיוחד להערכה השנתית לשנת 2008 מוקדש לתפקידן של הנשים בחיים היהודיים- החל בלימוד ובמחקר, דרך מנהיגות, יוזמה ופעילות פוליטית וכלה בקריירה המקצועית. שלא במפתיע, עוסקת ההערכה לשנת 2008 גם במנופים האיראנים במזרח התיכון, ההתפלגות בתוך העם הפלסטיני, הנסיגה האמריקאית מעירק, חוסר…

הערכה שנתית – 2009

ההערכה השנתית לשנת 2009 של המכון למדיניות העם היהודי, השישית במספר, בוחנת במבט מעמיק ומקיף את המשבר הפיננסי העולמי, מגמות גיאו-אסטרטגיות (ובהן דו"ח גולדסטון והתקדמות הגרעין האיראני) וחילופי הממשל בארה"ב. ומתמקדת בהשלכותיהם של אירועים חשובים אלו על ישראל בפרט ועל העם היהודי בכלל לקריאת המסמך המלא: הערכה שנתית לשנת 2009

הערכה שנתית 2010

בשנת 2010 נאלץ העם היהודי להתמודד עם אתגרים הנראים שונים איכותית מאלה המוכרים לנו ושעימם נאלצנו להתמודד עד כה. בין ההתפתחויות העיקריות, ניתן למנות את הבאות: קריסת השיחות הישירות בין הישראלים לפלסטינים והניסיונות להציג פיתרון חיצוני כפוי; מסע דה- לגיטימציה מכוון נגד מדינת ישראל; התקוממיות עממיות ושינוי שיווי המשקל במזרח התיכון;  השקיעה, כפי שהיא נתפסת, של עוצמתה הכלכלית והפוליטית של…