אוקראינה כמשל: שיקולים מוסריים במדיניות חוץ של ישראל

המלחמה באוקראינה מעוררת דילמה עקרונית: האם מדיניות החוץ של ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, צריכה להעניק משקל יתר לשיקול המוסרי? ואולי, השיקול המוסרי עצמו משרת את אינטרס ביצור חוסנה הלאומי של ישראל? בכנס ידונו היבטים עקרוניים ומקרי בוחן של הסוגיה.

"האם להפעיל שיקולי מוסר במדיניות החוץ והבטחון? עמדות יהודי ישראל"

מדיווחי העיתונות: ראש המוסד לשעבר על המלחמה באוקראינה: "ישראל יושבת על הגדר"

פתיחה: גיאופוליטיקה ומרחב ציבורי יהודי – פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי וגב׳ אמירה אהרונוביץ, מנכ"לית הסוכנות

מושב ראשון: היבטים עקרוניים
יו"ר: ד"ר שוקי פרידמן, סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי
היבטים פילוסופיים – פרופ' משה הלברטל, האוניברסיטה העברית
היבטים צבאיים – אלוף )מיל.( פרופ' ישי בר, אוניברסיטת רייכמן
היבטים משפטיים – פרופ' יפה זילברשץ, אוניברסיטת בר אילן והמכון למדיניות העם היהודי
היבטים מדיניים – מר אבי גיל, המכון למדיניות העם היהודי

עמדות הקהל הישראלי: מר שמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי.

הרצאה מרכזית: יו"ר הכנס, מר תמיר פרדו: שיקולים מוסריים במדיניות חוץ: בין עקרון למעשה

מושב שני: מקרי בוחן
יו"ר: גב׳ נעה ישראלי, המכון למדיניות העם היהודי
המשבר באוקראינה: גב׳ לימור לבנת, שרת החינוך לשעבר וד״ר דורי גולד, נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
הזירה הפלסטינית: ד”ר עינת וילף, המכון למדיניות העם היהודי וגב’ זהבה גלאון, ראשת מרץ לשעבר
מכירת נשק וטכנולוגיה: מר עמוס ירון, מנכ"ל משרד הבטחון לשעבר והרב יובל שרלו, ראש ענף אתיקה, ארגון רבני צהר

Closing Address: Amb. Dennis Ross, Co-Chair of JPPI: Geopolitics and Moral Considerations

האם להפעיל שיקולי מוסר במדיניות החוץ והבטחון? עמדות יהודי ישראל">"Should Moral Considerations be Brought to Bear in Foreign and Security Policy? Attitudes of Israeli Jews"

The conference was held in honor of Mr. Tamir Pardo, former director of the Mossad,
joining the Jewish People Policy Institute as a Senior Fellow and Co-Head of its Geopolitics Program.

Opening Remarks: Geopolitics and the Jewish Public Space – Prof. Yedidia Stern, President, JPPI, and Ms. Amira Ahronoviz, CEO & Director General, the Jewish Agency for Israel

Session One: Key Principles – Chaired by Dr. Shuki Friedman, Vice President, JPPI
Philosophical Aspects – Prof. Moshe Halbertal, The Hebrew University
Military Aspects – Maj. General (Res.) Prof. Yishai Beer, Reichman University
Legal Aspects – Prof. Yaffa Zilbershats, Bar Ilan University and JPPI
Policy Aspects – Mr. Avi Gil, JPPI

Israeli Public Attitudes – Mr. Shmuel Rosner, JPPI

Keynote Address by Mr. Tamir Pardo – Moral Considerations in Foreign Policy: Between Principle and Action

Session Two: Test Cases, Chaired by Ms. Noa Israeli, JPPI
The Crisis in Ukraine – Ms. Limor Livnat, former Minister of Education, and Dr. Dore Gold, President, Jerusalem Center for Public Affairs
The Palestinian Arena – Dr. Einat Wilf, JPPI, and Ms. Zehava Gal-On, former Meretz Leader
Weapons and Technology Sales – Gen. (Res) Amos Yaron, former Director General of the Ministry of Defense,
and Rabbi Yuval Cherlow, Director, Tzohar Center for Jewish Ethics

Closing Address by Amb. Dennis Ross, Co-Chair, JPPI – Geopolitics and Moral Considerations

המלחמה באוקראינה מעוררת דילמה עקרונית: האם מדיניות החוץ של ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, צריכה להעניק משקל יתר לשיקול המוסרי? ואולי, השיקול המוסרי עצמו משרת את אינטרס ביצור חוסנה הלאומי של ישראל? בכנס ידונו היבטים עקרוניים ומקרי בוחן של הסוגיה.

"האם להפעיל שיקולי מוסר במדיניות החוץ והבטחון? עמדות יהודי ישראל"

מדיווחי העיתונות: ראש המוסד לשעבר על המלחמה באוקראינה: "ישראל יושבת על הגדר"

פתיחה: גיאופוליטיקה ומרחב ציבורי יהודי – פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי וגב׳ אמירה אהרונוביץ, מנכ"לית הסוכנות

מושב ראשון: היבטים עקרוניים
יו"ר: ד"ר שוקי פרידמן, סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי
היבטים פילוסופיים – פרופ' משה הלברטל, האוניברסיטה העברית
היבטים צבאיים – אלוף )מיל.( פרופ' ישי בר, אוניברסיטת רייכמן
היבטים משפטיים – פרופ' יפה זילברשץ, אוניברסיטת בר אילן והמכון למדיניות העם היהודי
היבטים מדיניים – מר אבי גיל, המכון למדיניות העם היהודי

עמדות הקהל הישראלי: מר שמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי.

הרצאה מרכזית: יו"ר הכנס, מר תמיר פרדו: שיקולים מוסריים במדיניות חוץ: בין עקרון למעשה

מושב שני: מקרי בוחן
יו"ר: גב׳ נעה ישראלי, המכון למדיניות העם היהודי
המשבר באוקראינה: גב׳ לימור לבנת, שרת החינוך לשעבר וד״ר דורי גולד, נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
הזירה הפלסטינית: ד”ר עינת וילף, המכון למדיניות העם היהודי וגב’ זהבה גלאון, ראשת מרץ לשעבר
מכירת נשק וטכנולוגיה: מר עמוס ירון, מנכ"ל משרד הבטחון לשעבר והרב יובל שרלו, ראש ענף אתיקה, ארגון רבני צהר

Closing Address: Amb. Dennis Ross, Co-Chair of JPPI: Geopolitics and Moral Considerations

האם להפעיל שיקולי מוסר במדיניות החוץ והבטחון? עמדות יהודי ישראל">"Should Moral Considerations be Brought to Bear in Foreign and Security Policy? Attitudes of Israeli Jews"

The conference was held in honor of Mr. Tamir Pardo, former director of the Mossad,
joining the Jewish People Policy Institute as a Senior Fellow and Co-Head of its Geopolitics Program.

Opening Remarks: Geopolitics and the Jewish Public Space – Prof. Yedidia Stern, President, JPPI, and Ms. Amira Ahronoviz, CEO & Director General, the Jewish Agency for Israel

Session One: Key Principles – Chaired by Dr. Shuki Friedman, Vice President, JPPI
Philosophical Aspects – Prof. Moshe Halbertal, The Hebrew University
Military Aspects – Maj. General (Res.) Prof. Yishai Beer, Reichman University
Legal Aspects – Prof. Yaffa Zilbershats, Bar Ilan University and JPPI
Policy Aspects – Mr. Avi Gil, JPPI

Israeli Public Attitudes – Mr. Shmuel Rosner, JPPI

Keynote Address by Mr. Tamir Pardo – Moral Considerations in Foreign Policy: Between Principle and Action

Session Two: Test Cases, Chaired by Ms. Noa Israeli, JPPI
The Crisis in Ukraine – Ms. Limor Livnat, former Minister of Education, and Dr. Dore Gold, President, Jerusalem Center for Public Affairs
The Palestinian Arena – Dr. Einat Wilf, JPPI, and Ms. Zehava Gal-On, former Meretz Leader
Weapons and Technology Sales – Gen. (Res) Amos Yaron, former Director General of the Ministry of Defense,
and Rabbi Yuval Cherlow, Director, Tzohar Center for Jewish Ethics

Closing Address by Amb. Dennis Ross, Co-Chair, JPPI – Geopolitics and Moral Considerations