המכון בתקשורת

לסלק זרים וגרים? זו לא רוח יציאת מצרים

הלאומיות והזהות היהודית הן בסיס קיומה של מדינת ישראל. אבל הלאומיות היהודית-ישראלית הזו במופעה הטהרני והדווקני, זה שדוגל בשיח הלכתי "כשר למהדרין" – היא דבר מסוכן
לקריאת המאמר המלא