המכון בתקשורת

הכפלת המלגות לאברכים תוביל לירידה בתעסוקה ולעליית מיסים

הכפלת המלגות לאברכים לצד ויתור כולל על לימודי ליבה בבתי ספר לחרדים ידחפו יותר גברים חרדים לא לעבוד. השילוב הזה קטלני לחברה החרדית ששקועה בעוני ול"גרעין הנטל" שיישא על גבו יותר ויותר עול כלכלי. הוא מבשר רע ליום-יום הישראלי המיידי אבל רע מכך, גוזר על מאות אלפי צעירים חרדים עוני וחוסר יכולת להשתלב גם בעתיד. לנוכח הממשלה המתגבשת, שמעיינה נתונים לשימור הכוח הפוליטי ושליטה בקהילה, האחריות לשינוי תמשיך להיות מונחת…
לקריאת המאמר המלא