יחסי ישראל-תפוצות

מדינת ישראל, התפוצות וחוק הלאום

By: Dr. Shlomo FischerDr. John Ruskay

מדינת ישראל, התפוצות וחוק הלאום

דיאלוג העולם היהודי 2021 של המכון למדיניות העם היהודי שאף לאסוף ולתכלל את השקפותיה של ההנהגה היהודית העולמית בשאלה כיצד יש לממש את הסעיפים 6ב ו-6ג בחוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, התשע"ח-2018. בשני סעיפים אלה ישראל מקבלת את האחריות לפעול בתפוצות "לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי" ול"שימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי [קרי החינוך היהודי] בקרב יהדות התפוצות". הדיאלוג סיפק לחברי ההנהגה היהודית מסגרת לביטוי השקפותיהם בנושא מימוש ויישום המחויבויות האלה. 16 דיונים נערכו במסגרת הדיאלוג בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה ובישראל, בהשתתפות 301 נשים וגברים. כל המשתתפים מילאו שאלון (שסיפק בסיס נתונים משותף), וכל אחת ואחד מהם השתתפו בקבוצת מיקוד בדיון אחד שנמשך בין שעה לשעה ורבע.

להלן תמצית ההמלצות שעלו מן הדיונים:

  1. כדי לחזק את היחסים בין יהודי ישראל ליהודי התפוצות – על ממשלת ישראל להקצות משאבים גדולים – לא רק כספיים – בפיתוח של לימוד נושא התפוצות בבתי הספר הממלכתיים בישראל.
  2. כדי להקנות לרבים יותר מקרב יהודי ישראל והתפוצות את ההזדמנות להשתתף בפעילויות משותפות וללמוד זה מזה וביחד – יש להגדיל מאוד את ההזדמנויות למפגשים, לפעולות משותפות ולדו-שיח בין יהודי התפוצות לבין יהודי ישראל.
  3. כדי לחזק את החינוך היהודי בתפוצות – על משרד ראש הממשלה ו/או משרד התפוצות, וכן הסוכנות היהודית, JFNA (ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה) ונציגי ההנהגות באירופה, באמריקה הלטינית ובאוסטרליה להקים קבוצת תכנון שבה ישתפו פעולה מדינת ישראל והתפוצות.
הקודםהבא