יחסי ישראל-תפוצות

מדינת ישראל, התפוצות וחוק הלאום

By: Dr. Shlomo FischerDr. John Ruskay

מדינת ישראל, התפוצות וחוק הלאום

המשתתפים מצפון אמריקה לא היו מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בה – במאגר המשתתפים היו 17% אורתודוקסים ו-36% קונסרבטיבים, בערך כפול משיעורם באוכלוסייה היהודית הכללית בצפון אמריקה. עם זאת, אפשר לקבוע כי המשתתפים האורתודוקסים היו ליברלים יותר מהאוכלוסייה האורתודוקסית הכללית. בקרב מי שהזדהו כאורתודוקסים, רק 22% אמרו על עצמם שהם רפובליקנים, הרבה פחות מהשיעור הכלל-ארצי (75%). ניתן להסביר זאת בעובדה שמשתתפים אלה היו ברובם אורתודוקסים מודרנים, שהם בדרך כלל ליברלים יותר מהחרדים. אבל אף על פי שההשתייכויות הדתיות והפוליטיות של המשתתפים מן הפדרציות הצפון אמריקניות היו שונות מן הפרופיל הכלל-ארצי, סביר להניח כי הם משקפים, במידה מסוימת, את האוכלוסייה המעורבת והפעילה בחיים היהודיים, כמו גם בהנהגת החיים היהודיים המאורגנים.

גם מאגר המשתתפים הצעירים יותר לא היה מייצג. 50% מהם הזדהו כרפורמים, שיעור גדול בהרבה משיעור הרפורמים באוכלוסייה היהודית הכללית. הסטודנטים הישראלים להוראה נטו לשמאל הרבה יותר מן האוכלוסייה הכללית – 43% מהם מיקמו את עצמם באגף השמאלי של המפה הפוליטית בישראל, בעוד רק 8% מהאוכלוסייה הכללית בישראל מזדהים כך. 62% מקבוצת העמיתים המורים של "מסע" וקבוצת "הלל" מאוניברסיטת קולומביה הזדהו כנוטים לשמאל מבחינה פוליטית. ייתכן שהעמיתים המורים של "מסע" וחברי "הלל" מקולומביה מייצגים, במידה מסוימת, את האוכלוסייה של יהודים צעירים מעורבים.

הרכב הקבוצה ממלבורן היה שונה מזה של הקבוצות הצפון אמריקניות – 45% מהם היו מתחת לגיל 45. למעלה ממחצית מצעירים אלו הזדהו כ"דתי", "אורתודוקסי" או "מבקר מפעם לפעם בבית כנסת אורתודוקסי", וכ-45% הזדהו כימנים מבחינה פוליטית. בקבוצת מלבורן כולה, ללא הבדלי גיל, 64% הזדהו כ"דתי", "אורתודוקסי" או "מבקר מפעם לפעם בבית כנסת אורתודוקסי", ו-33% הזדהו כימנים. בקבוצה הצפון אמריקנית, רק 9% הזדהו כרפובליקנים או כנוטים לרפובליקנים.

כמו בכל השנים הקודמות מאז התפרצות מגפת הקורונה, גם הפעם דיוני הדיאלוג התקיימו באמצעות היישומון "זום". טכנולוגיה זו אפשרה למשתתפים להתפצל לקבוצות מיקוד קטנות. מניסיוננו למדנו כי משתתפים נכונים לבטא את מחשבותיהם, רגשותיהם וחוויותיהם בקבוצות מפוצלות קטנות יותר משהם נכונים לעשות זאת בקבוצות גדולות.

בזמן הדיאלוג נאספו שני סוגי נתונים – כמותני ואיכותי. כל המשתתפים ענו לשאלון סקר קצר ולאחר מכן נשאלו אותן שאלות או שאלות דומות בקבוצות המיקוד הקטנות. כאמור, התשובות לסקר לא בהכרח משקפות את הגישות או את המציאות הדמוגרפית של האוכלוסייה היהודית של צפון אמריקה, בדיוק כפי שאי-אפשר להתייחס לקבוצה ממלבורן כאל מדגם מייצג של יהדות אוסטרליה. עם זאת, הסקר מזמן לנו את האפשרות להשוות תשובות מכל המגוון הרחב של המשתתפים. בקבוצות המיקוד הקטנות יכלו המשתתפים להרחיב את תשובותיהם ולתת להן הסבר, גוון משל עצמם או סיווג נוסף.

הקודםהבא