יהודים בצרפת

פריצת הדרך האלקטורלית של המפלגות האנטי-מערכתיות בצרפת

Editorial credit: Symeonidis Dimitrios / Shutterstock.com