יהודים באמריקה הלטינית

מבט יהודי-ישראלי על ביטחון ומדינאות

פרופ' יחזקאל דרור מסה זו, מנתחת לעומק את מסמך הרמטכ"ל "אסטרטגיית צה"ל". המסה נכתבה מתוך פרספקטיבה מדינית- ביטחונית, יהודית – ישראלית. והיא מרחיבה את היריעה מעבר להיבטים הצבאיים וכוללת גם התייחסויות להקשר היהודי של הדיון   לקריאת המסמך המלא: מבט יהודי ישראלי על ביטחון ומדינאות: הרהורים בעקבות מסמך הרמטכ"ל "אסטרטגיית צה"ל"- פרופסור יחזקאל דרור   לקריאת המסמך: אסטרטגיית צה"ל (שעליו…

נושאים חדשים בתחום