ח”כ מתן כהנא: גיור נגיש זה עניין קריטי, פוליטיקאים קטנים טרפדו מתווים ראויים