(עברית) ח”כ קריב: “ביטול סעיף הנכד יקרע את העולם היהודי”