ד”ר שוקי פרידמן: בתפוצות עוקבים בחרדה אחר הדיונים בישראל בנושא הזהות היהודית