מנכ”לית עמותת ‘לובי המיליון’ אלקס ריף: “45% מהעולים שאינם יהודים רוצים להתגייר”